Vluchtelingenwerk reageert op uitspraken Dewael

                                               Persbericht, 9 januari 2006   

Zelfs al is illegaliteit volgens de wet een misdrijf, mensen zonder papieren zijn geen misdadigers en zij die hen helpen al evenmin

Hassim komt uit Somalië, zijn asielaanvraag werd afgewezen en hij verblijft hier illegaal.Hij kan op geen enkele manier terug naar zijn land, zelfs niet vrijwillig, want hij raakt niet aan de nodige documenten.

De familie Hassani zijn Roma-zigeuners uit Kosovo, hun asielaanvraag werd afgewezen en zij verblijven hier illegaal. De VN en de Belgische asielinstanties erkennen echter dat het voor Roma té gevaarlijk is in Kosovo.

Espérance is Congolese, haar asielaanvraag werd afgewezen en zij verblijft hier illegaal, maar heeft nog een beroep lopen voor de Raad van State.


Dit zijn courante situaties waarin mensen zonder papieren in België verkeren.
Plegen deze mensen een misdrijf wanneer ze in België verblijven? Volgens de letter
van de wet wel. Maar moeten we hen daarom benaderen als misdadigers, die niet mogen geholpen en moeten aangegeven worden? De wet mag dan wel illegaal verblijf als een “misdrijf” omschrijven, mensen zonder papieren zijn daarom geen misdadigers, die je enkel kan verwijderen.

Vluchtelingenwerk is niet van oordeel dat illegaliteit moet gestimuleerd worden.
Mensen zonder papieren moeten zo snel mogelijk uit de illegaliteit kunnen treden, door papieren te krijgen of terug te keren.

Niet iedereen zonder papieren moet hier kunnen blijven, maar zomaar stellen dat
iedereen zonder papieren kan terugkeren of worden verwijderd is te simplistisch.
Dit complexe probleem schiet niks op met een benadering in termen van “misdrijf” of
meldingsplicht. Wat we nodig hebben, is een duidelijk beleid. En dat is precies wat
noch deze minister van Binnenlandse Zaken, noch vorige regeringen hebben geleverd. Zo schiet het beleid onder meer tekort inzake
- Ruimere criteria voor asiel en duidelijke criteria voor regularisatie.
- Korte, eenvoudige procedures en voldoende personeel daarvoor.
- Een echt beleid inzake zelfstandige/vrijwillige terugkeer.

Wat de hulp aan mensen zonder papieren betreft, kan er geen discussie bestaan
over de humanitaire uitzondering die de wet voorziet. Vluchtelingenwerk is van oordeeldat de uitvoerende macht deze wetsbepaling gewoon moet respecteren en niet proberen uit te hollen door te spreken van “eerste hulp” (Dewael) of “systematische hulp” (Grootjans) of door te verwijzen naar de macht van de rechter terzake – de rechtspraak op dit punt is constant en ondubbelzinnig: humanitaire hulp is niet strafbaar.

Contact:  Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Pieter De Gryse, 0478/444.121

Deel dit artikel