Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 'Terugkeerbeleid faalt'

 
 

vluchtelingenwerk jaarvsl 2012In 2012 werden 2081 mensen overgeplaatst naar terugkeerplaatsen om vrijwillig terug te keren. Maar liefst 78% kwam nooit aan en dook onder. Slechts 4% keerde effectief terug. De meeste dan nog zonder re-integratiesteun. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Toch spreekt staatssecretaris Maggie De Block van een succesvol en menselijk terugkeerbeleid. 'De cijfers en de dagelijkse menselijke drama's spreken dit tegen. De regering besteedt te veel geld aan een maat voor niets,' zegt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk.

In september 2012 startte staatssecretaris De Block met een nieuw terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers worden haast zonder onderscheid overgeplaatst van de gewone opvang naar terugkeerplaatsen. Daar krijgen ze 30 dagen om terug te keren. Willen ze dit niet, dan worden ze gedwongen teruggestuurd. Deze breuk in de opvang zou een vrijwillige terugkeer moeten bevorderen.

'Veeleer dan de afgewezen asielzoekers echt te begeleiden naar een vrijwillige terugkeer wordt er gedreigd met opsluiting. De regering zegt hiermee in te zetten op vrijwillige terugkeer maar volgens ons lijkt dat toch meer op afgedwongen terugkeer,' zegt Keytsman.

'Acht maanden later blijkt effectief dat dit beleid niet werkt. De grote meerderheid duikt onder en bedroevend weinig mensen keren vrijwillig terug. Afgewezen asielzoekers ervaren de breuk als zeer traumatiserend. Verliezen het vertrouwen in de procedure. En duiken dus onder. Zonder toekomst,' zegt Keytsman.

De weinigen die terugkeren doen dit zonder re-integratiesteun en belanden zonder toekomst terug in hun land. 'Dat is geen duurzame en menselijke vrijwillige terugkeer. Denk maar aan het verhaal van Zamir en Izmir*,' zegt Keytsman.

'Wij willen de euforie over de stijgende vrijwillige terugkeercijfers van 2012 dan ook erg temperen. De oorzaak van de stijging ligt niet in de terugkeerplaatsen maar bij mensen wiens asielprocedure al langer was afgelopen. Het nieuwe beleid werd immers pas eind 2012 van kracht', zegt Keytsman.'Toch blijft onze regering in dit beleid geld stoppen. Begin mei zal er een nieuw terugkeercentrum openen in Holsbeek. Dat kost 3 miljoen euro', zegt Keytsman. 'Deze regering investeert het belastinggeld beter in een vrijwillig terugkeerbeleid dat wel werkt.'

Vluchtelingenwerk eist daarom de onmiddellijke stopzetting van de terugkeerplaatsen. Afgewezen asielzoekers moeten een echte begeleiding krijgen naar vrijwillige terugkeer, door de begeleiders uit de gewone opvang. Met hen hebben ze een band van vertrouwen opgebouwd. Die aanpak is goedkoper en doeltreffender.

In 2012 werkte Vluchtelingenwerk niet alleen rond terugkeer. Zo vingen we 20 000 asielzoekers op in ons soeppunt, verwelkomde we de 6000ste asielzoeker in onze opvang en behandelden we ongeveer 14OO vragen via onze helpdesks. Dat en nog veel meer lees je in ons jaarverslag 2012.zamirDe zaak Zamir en Izmir Bajraktari

December is de maand van Zamir en Izmir Bajraktari, twee jonge Albanese broers die naar Albaniƫ worden uitgewezen omdat hun ouders dertien jaar geleden logen over hun afkomst. Hun ouders wilden dit laten rechtzetten. Maar daardoor verliest het hele gezin zijn verblijfsvergunning.

De zaak maakt grote verontwaardiging los in de school van de broers, in de media en bij politici.
De vraag rijst of jonge mensen die hier hun leven hebben opgebouwd, een opleiding volgen of werken en bijdragen aan onze maatschappij, moeten worden gestraft voor een leugen van hun ouders.

Maar de staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken zijn onverbiddelijk: fraude betekent onmiddellijke opsluiting en uitwijzing zonder enige kans voor de jongens om de beroepsopleiding af te werken waar ze zich al zeven jaar hard voor inzetten. En bovendien een verbod om gedurende vijf jaar terug naar Europa te komen.


Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel