Voldoende medisch personeel waar ook ter wereld


Als er niets verandert zullen één miljard mensen in hun hele leven nooit een gezondheidswerker zien.


Deze week is wordt voor het eerst de  'Week van de gezondheidswerkers wereldwijd' georganiseerd. Het is meteen de start van het project  'Gezondheidswerkers voor allen,  allen voor gezondheidswerkers', een door Europa ondersteund initiatief dat wil bijdragen tot een duurzame beschikbaarheid van voldoende medisch personeel wereldwijd.
Congo Kinshasa 36 ziekenhuis Layla Aerts[Foto: Ziekenhuis in Congo Kinshasa - ©Layla Aerts]

Vandaag lijden meer dan 50 landen, vooral in Afrika en Zuidoost Azië, aan een chronisch gebrek aan medisch personeel. Anderzijds neemt de vraag in de vergrijzende Europese samenleving aan langetermijnzorg en de vraag naar meer gezondheidswerkers snel toe. 

Het rekruteren van medisch personeel in het buitenland is één van de mogelijkheden om aan deze vraag hier tegemoet te komen, maar kan het tekort aan gevormd medisch personeel elders, met name in laag- midden inkomenslanden, maar ook in Europa, echter ook op dramatische wijze verscherpen. 

Het wegsijpelen van artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidspersoneel, de  'care drain' versterkt de ongelijkheid en verzwakt de bestaande gezondheidssystemen  nog verder.


memisa logoInitiatieven om te komen tot een duurzame  beschikbaarheid van voldoende medisch personeel en het versterken van de gezondheidsstructuren is daarom een gezamenlijke uitdaging van alle landen en samenlevingen.

Deze benadering wordt  gedeeld door vele politieke leiders in Europese landen en door de Europese Commissie. Deze ondersteunt  daartoe het driejarig project "gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers"

Het objectief van dit project is het ontwikkelen en delen van aangepaste wegen tot analyse, het breed informeren van de verschillende betrokken partijen en hen te betrekken bij een voortdurende dialoog,  alsook de  voorbereiding op politieke besluitvorming en concrete maatregelen. Zo legt het de nadruk op de ondersteuning van de toepassing van de in mei 2010 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aangenomen resolutie met richtlijnen rond het internationaal aanwerven  van medisch personeel. 

Als lid van de WGO hebben alle Europese landen dit verdrag onderschreven. In acht Europese landen;  te weten België, Verenigd Koninkrijk , Italië, Duitsland, Polen, Roemenië, Spanje  en Nederland en op Europees vlak  wensen een aantal  middenveldorganisaties een bijdrage te leveren in de creatie van een netwerk van nationale en internationale belanghebbenden en partners om zo te komen tot de beschikbaarheid van voldoende medisch personeel waar ook ter wereld.

Dit project wordt ook ondersteund door WGO Europa, dat zelf ook initiatieven neemt om dit doel te bereiken én door de Wereldwijde Alliantie van Gezondheidswerkers (GHWA) die deze week haar eerste "week van de Internationale gezondheidswerker" viert, om zo de bewustwording rond vragen rond medisch personeel wereldwijd te verhogen.

"Ik geloof niet in lokale oplossingen door elders problemen te veroorzaken. Omdat Europa bijdraagt tot de crisis op het vlak van de beschikbaarheid van gezondheidswerkers overal ter wereld, laat ons daarom bijdragen om ook duurzame oplossingen te vinden !" zegt Thomas Schwartz projectcoördinator.


Meer info:
healthworkers for all
 • www.healthworkers4all.eu
 • Twitter hw4all
 • Lijst van project partners:
  AMREF Italië: Stichting voor onderzoek rond medische zorg in Afrika
  CPSS Roemenië: Centrum voor gezondheidspolitiek en –dienstverlening
  REDEMPTORIS  MISSIO  Polen: Humanitaire stichting
  HEALTH POVERTY ACTION Verenigd Koninkrijk: Actiegroep rond gezondheid en armoede.
  MEDICUS MUNDI INTERNATIONALIS  (Europees): Europees netwerk van een aantal medische niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties
  MEMISA België:  ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking
  MEDICUS MUNDI Spanje: Federatie van lidorganisaties van Medicus Mundi Spanje
  Terre des Hommes Duitsland:  ngo
  WEMOS Nederland: Vereniging voor het wereldwijd recht op gezondheidszorg.  

Contacten:11.be:

Memisa DOOR:

Deel dit artikel