Voor een Europa van vrede, democratie en sociale rechtvaardigheid. Neen aan de EU-grondwet

Verklaring van de Europese vredesbewegingen

Wij streven naar een sociaal Europa van de burgers. Daarom voeren wij een openbaar debat over het ontwerp van grondwet en daarmee ook over de toekomst van het continent.


De mensen in Europa moeten zelf beslissen welke grondwet ze willen en wat daarvan de centrale inhoud moet zijn.

Wij wijzen het voorliggende ontwerp af:

- omdat daarin de oprichting is voorzien van nieuwe Europese strijdkrachten (de zogenaamde “battle groups”) die wereldwijd in gevechtssituaties kunnen worden ingezet
- omdat van alle Europese lidstaten verlangd wordt “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren”. Bewapening wordt dus een grondwettelijke plicht
- omdat een bewapeningsagentschap (“Agentschap op het gebied van de ontwikkeling van de defensievermogens, onderzoek, aankopen en bewapening”) voorzien is, maar geen instituut voor ontwapening
- omdat de NAVO een bevoorrecht recht op inspraak krijgt bij beslissingen over buitenlands beleid en veiligheid van de EU
- omdat de verdere bewapening in Europa geld kost, dat voor andere domeinen, zoals sociale zekerheid of onderwijs, veel harder nodig is.

Opdat het nieuwe, grotere Europa een vredesbewarende rol zou kunnen spelen in de internationale politiek, moeten de mogelijkheden tot civiele en geweldloze conflictbeheersing en –oplossing versterkt worden en moeten het sociale beleid en de ontwikkelingspolitiek uitgebouwd worden.

Het voorliggende ontwerp is af te wijzen, zodat de toekomst van Europa niet  bepaald wordt door de militarisering van het buitenlands beleid en de afbouw van de sociale bescherming door de overheid. Ontwapening, niet bewapening, is aan de orde.

Wij zeggen ja aan een ander Europa, maar neen tegen dit verdrag.

(Bijeenkomst Europese sectie van de Wereldvredesraad - Kassel, 6 december 2004)


 

Vrede DOOR:

Deel dit artikel