Voor een gewetensvol leiderschap - reactie op Dewaels gewetensnood

Minister van Binnenlandse Zaken schreef een open brief naar de Vlaamse kranten n.a.v. de ondersteuning van mgr. Van den Berghe van de actie op 15 februari om 16u. aan de Groenplaats te Antwerpen. Daarin vraagt HOP - Hoop op papieren - om een 'humane amnestie' te regelen voor die mensen die tergelijk lang op een juiste document wachten. De voorzitter van Pax Christi Vlaanderen reageert ad rem.

Als ik het goed begrepen heb, ligt vice-minister Dewael wel echt wakker van het migratievraagstuk. De laatste regel in zijn open brief (DS 30 januari 2006) siert de minister van Binnenlandse Zaken: “mensen die vervolgd worden op grond van geloof, ras en politieke overtuiging kunnen rekenen op opvang in ons land.”

 

Fijn uitgangspunt! Waarom dan die angstreactie. Het zou goed zijn dat minister Dewael nog eens naleest wat Ruson McKinley, de directeur van de internationale Organisatie voor Migratie, naar voor brengt. Hij stelt namelijk dat een betere en legale migratie de illegale migratie kan terugdringen. Er zijn volgens hem zelfs buitenlandse krachten nodig om onze economie en dus ook ons knappe sociale systeem in werking te houden. 

 

Vanuit onze bekommernis voor de armen in onze samenleving zou Pax Christi Vlaanderen eerder fier zijn, wanneer België uitdrukkelijk kiest voor de erkenning van vluchtelingen en asielzoekers die reeds jaren lang in onzekerheid leven. Als vluchtelingen de taal van het land leren, zich zo goed mogelijk integreren en dan na vele jaren ineens vernemen dat ze toch worden uitgewezen: dit is nu echt iets om van wakker te liggen. Met de expertise die we bezitten in al onze kabinetten en universiteiten moet een humane amnestie toch mogelijk zijn.

 

Met de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) die ondertussen een voortdurende bevrijdende aangifte (VBA) wordt, had minister Dewael blijkbaar minder gewetensproblemen. Als fiscale amnestie kan, dan kan de ‘humane’ amnestie ook. Wij ondersteunen daarom de oproep van de Sint-Egidiusgemeenschap om op  15 februari om 16u. op de Groenplaats geweldloos te manifesteren voor steun aan mensen die al te lang op papieren wachten: meer info www.actie-hop.be. Die werkelijkheid moet het geweten van een vice-minister kunnen raken, dan pas erkennen we een gewetensvol leiderschap.

 

Namens Pax Christi Vlaanderen

 

Jo Hanssens

Voorzitter

 

www.paxchristi.be

www.geweldigcongres.be

www.iom.int

 

Deel dit artikel