Voorspelbare achteruitgang

PERSBERICHT (16 januari 2008)

11.11.11 is niet verrast dat de Belgische uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking in 2007 een forse duik maken, tot ongeveer 0,43 % van het BNP. Minister Charles Michel wijdt dit ondermeer aan de politieke crisisperiode in dit land. 11.11.11 waarschuwt al sinds 2003 voor deze achteruitgang en legt de oorzaak bij een gebrek aan politieke wil.


De paarse regering van lopende zaken talmde helemaal niet bij het schrappen van middelen voor ontwikkelingssamenwerking. Ze besliste eind oktober al, tijdens haar mini begrotingscontrole, om 40 miljoen middelen van het budget ontwikkelingssamenwerking te gebruiken om een put bij het departement financiën te dichten.

Een andere oorzaak voor het lage cijfer is, volgens Minister Michel, een voorziene, maar niet uitgevoerde schuldkwijtschelding van ongeveer 50 miljoen euro. Naast het feit dat schuldkwijtscheldingen geen daadwerkelijke ontwikkelingshulp zijn, en aldus niet gerekend zouden mogen worden tot de officiële ontwikkelingshulp, zou dit slechts een lichte stijging betekend hebben.

België heeft ondertussen een traditie om met schuldkwijtscheldingen de Belgische uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking op te smukken. Als men de schuldkwijtscheldingen buiten beschouwing laat, bleef de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de voorbije jaren gewoon ter plaatse trappelen. In 2003 haalde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – zonder schuldkwijtschelding – 0,38%. In 2006 strandde ze – zonder schuldkwijtschelding – op 0,38%. In 2007 verwacht 11.11.11 een vergelijkbaar cijfer.

11.11.11 zegt al lang dat er jaarlijks een substantiële groei, met extra budget, moet zijn, wil de overheid haar belofte van 0,7% in 2010 nakomen. Hoe langer men wacht om de nodige politieke wil aan de dag te leggen, hoe steiler de weg naar 0,7% in 2010 wordt. Dit betekent dat er nog ongeveer 1,5 miljard euro meer moet vrijgemaakt worden tegen 2010. 11.11.11 vreest dat als er in 2008 geen substantiële verhoging komt, het onmogelijk wordt om de 0,7%norm nog te behalen.

De forse val in de cijfers van 2007 betekent dat er in 2008 een extra zware inspanning geleverd moet worden. 11.11.11 ondersteunt dan ook de boodschap van Minister Michel om het budget in 2008 dringend op te trekken, maar wacht op de concretisering van dit engagement. We hopen dat Minister Michel er, in tegenstelling tot zijn voorgangers, wel in slaagt om zijn beloftes te houden en niet in zijn budget laat graaien door andere ministeries.

Minister Michel stelt dat ontwikkelingssamenwerking een van de belangrijkste instrumenten van het buitenlands beleid is. 11.11.11 benadrukt echter dat ontwikkelingssamenwerking niet geïnstrumentaliseerd mag worden door Buitenlandse Zaken. Er moet coherentie zijn tussen beide beleidsdomeinen, zodat de beleidskeuzes die gemaakt worden binnen het Buitenlands Beleid de inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking niet teniet doen. Maar het moeten twee beleidsdomeinen met een eigen logica blijven.

Deel dit artikel