Eu-commissievoorstel voor transparantie van multinationals stelt teleur

fiscaliteit voorstel commissie transparantie

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de financiële en fiscale transparantie van multinationals te verscherpen. Dat voorstel zou pas medio april bekend worden, maar begin deze week werd het gelekt in de zakenkrant Financial Times.

Hoewel in de nasleep van affaires zoals Luxleaks duidelijk bleek dat net meer transparantie een cruciale stap is in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking, blijkt uit het gelekt voorstel dat de  Commissie duidelijk tekort schiet om die transparantie gevoelig te verbeteren.

Beperkte reikwijdte

Concreet gaat het om een voorstel om multinationals te verplichten financiële en fiscale gegevens te publiceren voor elk land waarin ze actief zijn. Op die manier krijgen zowel belastingadministraties, kritische burgers, ngo’s en journalisten een goed beeld over waar activiteiten plaatsvinden en waar belastingen worden betaald.

Eerder al besliste de OESO dergelijke land-per-land rapportage in te voeren maar die informatie zal niet publiek beschikbaar zijn. Het goede nieuws is dan ook dat de Commissie voorstelt de gegevens wel publiek te maken, maar met een zeer beperkte reikwijdte.

De reikwijdte van de rapportage blijft beperkt tot Europa. Dat betekent dat multinationals geen informatie moeten aanleveren over hun activiteiten in belastingparadijzen buiten de EU zoals de Kaaimaneilanden of Bermuda, noch van activiteiten in ontwikkelingslanden.

Eigenlijk gaat het dan ook niet om land-per-land rapportering maar over EU-zone rapportering. De Commissie lijkt dan ook niet in te gaan op de vraag van het Europees Parlement om het OESO-model voor rapportering uit te breiden tot alle landen waarin multinationals actief zijn. Een gemiste kans.

fiscaliteit transparantie petitie

Eurodad, het Europese ngo-netwerk lanceerde een twitter- en mailactie om de Europese Commissarissen aan te zetten tot een beter voorstel voor meer transparantie.

Competitiviteit

Volgens de Financial Times wilde de Commissie juridische problemen vermijden en Europese multinationals geen competitief nadeel berokkenen.

Dat is een vreemd argument. Voor banken en bedrijven in de mijnbouwsector bestaat al een verplichting om te rapporteren voor alle landen. Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement gaven die financiële instellingen aan dat land-per-land rapportering de competitiviteit niet had geschaad.

Bijkomende beperking is dat het Commissie-voorstel de drempel op het niveau van de OESO legt waarbij enkel multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar aan de verplichting moeten voldoen. Dat betekent dat tussen 85 en 90% van de multinationals zullen vrijgesteld worden.

Waarschijnlijk is het gelekte voorstel nog een kladversie voor intern gebruik. De finale versie verwachten we omstreeks 12 april. De Commissie heeft dan nog een paar weken om één en ander recht te zetten. We vragen dan ook aan de bevoegde Commissarissen Moscovici en Timmermans om het voorstel in lijn te brengen met de verwachtingen van het Parlement.

Ook Marianne Thyssen kan haar gewicht in de schaal werpen om dat te realiseren. Juridisch lijkt er alvast geen bezwaar. Het klopt dat het BEPS-plan voorziet dat landen geen informatie die ze van andere landen krijgen publiek mogen maken, maar het idee is dat niet de landen maar de multinationals zelf die gegevens publiceren.

Jan Van de Poel

 

11.11.11 DOOR:

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels