Voorstelling rapport 'Vrede in Vlaanderen' - Vlaams Vredesinstituut

Voorstelling rapport 'Vrede in Vlaanderen' - Vlaams Vredesinstituut

Wat betekent vrede voor Vlamingen? Wat zijn de sleutels voor een geweldloze samenleving? Wanneer zou je zelf geweld gebruiken? Voelt de Vlaming zich bedreigd door terrorisme? Vindt men dat de doodstraf opnieuw moet worden ingevoerd? Mag België kernwapens op zijn grondgebied stationeren? Wie wil zich in Vlaanderen engageren voor vrede en hoe?


Onderzoeksgroep M²P van de Universiteit Antwerpen ondervroeg in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut ruim duizend Vlamingen over hun houding ten aanzien van vrede en geweld. De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in een rapport  dat wordt voorgesteld op 31 mei 2007, van 12u tot 14u, in de Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel.
 
Na de voorstelling bent u welkom op een receptie en broodjeslunch. Deelname is gratis, maar gelieve uw  aanwezigheid vóór 28 mei te bevestigen op vredesinstituut@vlaamsparlement.be of 02 552 45 91.
 
Voor meer informatie: www.vlaamsvredesinstituut.eu
 
In de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut zetelen o.m. de volgende vredesbewegingen naast de academische, politieke en SERV-vertegenwoordiging: vredesactie vzw, IJzerbedevaartcomité vzw, Vrede vzw, VOS vzw en Pax Christi Vlaanderen vzw.

Deel dit artikel