Vrede in Vlaanderen: de nationale politieke context bepaalt mede de mening van mensen over vrede

Elke woensdag lichten we een tipje van de sluier op uit het onderzoek over de opinies en de engagementen van de Vlaming inzake vrede en geweld uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut.
Vrede in Vlaanderen
In het rapport werd uitgebreid stilgestaan bij de opinies van Vlamingen over vrede. Het onderzoek was gebaseerd op de resultaten van een gedetailleerde survey bij meer dan 1000 Vlamingen. De inschattingen van een aantal betrokkenen uit het middenveld, de politieke partijen en het bedrijfsleven kwamen ook aan bod. De verzamelde gegevens werden aan de hand van ander beschikbaar empirisch materiaal gekaderd. Welke zijn de belangrijkste vaststellingen? De onderzoekers zagen er twaalf. Elke woensdag geven we één vaststelling weer op deze site.
 
1. 'Vrede' heeft voor Vlamingen zeer uiteenlopende betekenissen. (lees meer)
 
2. Wat mensen denken over vrede is sterk door de context bepaald. Mensen denken anders en in ieder geval veel meer over vrede op het moment dat de internationale spaningen hoog oplopen dan in andere tijden. In die context is de mening van de nationale regering over vredesthema's erg belangrijk. Wat betreft de meningen van mensen over vrede, heeft het onderzoek aangetoond dat die mening zeker mee afhangt van de positie die hun nationale regering over een bepaald internationaal conflict inneemt. We analyseerden het voorbeeld van de oorlog in Irak in 2003 en stelden vast dat in landen waar de regering zich uitsprak tegen de oorlog ook de publieke opinie  onverdeeld tegen de oorlog was. In andere landen, waar de regering de oorlog steunde en zeker in de landen waar de regering aan de oorlog deelnam en effectief troepen stuurde, was de publieke opinie veel meer voorstander van de oorlog. Het is dus mede de nationale politieke context die de mening van mensen over vrede en oorlog bepaalt.
 
Leestip: Mag het ook over vrede gaan in de verkiezingscampagnes? (lees meer)
Meer informatie? Kijk eens op de site van het Vlaams Vredesinstituut.

Deel dit artikel