Vrede in Vlaanderen: stap voor stap

Op 31 mei werd het interessante onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut bekend gemaakt. Het onderzoek was gericht om te peilen naar de opinies en engagementen van Vlamingen inzake vrede en geweld. Nils Duquet, onderzoeker aan het instituut, was de projectbegeleider. Het rapport van 31 mei 2007 werd in elkaar gebokst door M²P van de universiteit Antwerpen: Joris Verhulst, Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst en Stefan Walgrave.

Elke woensdag lichten we een tipje op van de 12 aanbevelingen die de onderzoekers en het Vlaams Vredesinstuut formuleerden. Voor wie de vredesmicrobe even kwijt was, u bent vredelievender dan u dacht!


Vrede in Vlaanderen

In het rapport werd uitgebreid stilgestaan bij de opinies van Vlamingen over vrede. Het onderzoek was gebaseerd op de resultaten van een gedetailleerde survey bij meer dan 1000 Vlamingen. De inschattingen van een aantal betrokkenen uit het middenveld, de politieke partijen en het bedrijfsleven kwamen ook aan bod. De verzamelde gegevens werden aan de hand van ander beschikbaar empirisch materiaal gekaderd. Welke zijn de belangrijkste vaststellingen? De onderzoekers zagen er twaalf. Elke woensdag geven we één vaststelling weer op deze site.

1. 'Vrede' heeft voor Vlamingen zeer uiteenlopende betekenissen. Meestal denken Vlamingen bij het horen van 'vrede' spontaan aan de afwezigheid van oorlog, wapens of geweld. Veel mensen vullen het begrip spontaan ook breder en positief in en denken bij het horen van het woord 'vrede' aan dingen zoals vriendschap, rust, gelijkheid, vrijheid ... Nogal wat mensen leggen spontaan het verband tussen de 'grote' internationale vrede en de 'kleine' vrede in de eigen samenleving. Als mensen in gesloten vraagvorm naar 'vrede' gevraagd wordt, dan zijn verdraagzaamheid en overleg en dialoog de begrippen die het meest met vrede worden geassocieerd.

Meer informatie? Kijk eens op de site van het Vlaams Vredesinstituut.

Deel dit artikel