Vredesweek 2005: Pax Christi pleit voor een onvoorwaardelijke vernieting van àlle kernwapens

 

Tegen de achtergrond van een vernieuwde nucleaire dreiging in het Midden-Oosten door het politiek opbod tussen de Verenigde Staten en Iran met mogelijke catastrofale gevolgen wereldwijd, pleit de internationale vredesbeweging Pax Christi voor een onvoorwaardelijke vernietiging van alle kernwapens in de wereld.

Dit was ook de eis van de Vlaamse Vredesweek in 2005.
De officiële kernwapenstaten hebben hun verdragsverbintenissen die voortspruiten uit het Non-proliferatieverdrag (1970) niet ter goeder trouw nageleefd en weigeren ernstige besprekingen over nucleaire ontwapening aan te knopen.

Deel dit artikel