Vredesweek-getuigen in Vlaanderen. Vredesjournalisten uit Tsjetsjenië, Congo en Israël: mis ze niet!

Aankondiging Vredesweek-getuigen

 

Van vrijdag 26 september 2008 tot en met zondag 5 oktober 2008 neemt de vredesweek dit jaar een diepe duik in het geladen vredesthema “Media en conflict” via een hele reeks evenementen, publicaties en politiek lobbywerk.

 

Elk jaar zijn er tijdens de Vlaamse Vredesweek ook enkele vredesweekgetuigen. Dit zijn mensen die omwille van hun ervaringen en expertise in conflictgebieden tijdens de vredesweek een forum worden aangeboden om hun verhaal te verspreiden. Dit jaar hebben wij getuigen uit Israël & Palestina, Tsjetsjenië en Congo.

 

De Vredesweek-getuigen spreken en getuigen voor heel wat scholen en groeperingen maar kunnen ook steeds worden geïnterviewd door journalisten – hun ervaringen en verhalen zijn immers uitzonderlijk voer voor sterke artikels. Indien u interesse heeft om met één van hen in contact te komen, dan kan u altijd contact opnemen met Jonas Slaats, de coördinator van de Vlaamse Vredesweek via info@vredesweek.be of op het nummer 0498/16.77.40.


Omri & Ismaël

Omri & Ismaël maken deel uit van het project "Leiders voor verandering" van Sadaka Reut. Sadaka Reut is een Israëlische organisatie die Joodse en Palestijnse Israëlisch jongeren samen brengt en zoekt naar nieuwe mogelijkheden om op een vredevolle wijze sociale en politieke verandering te bekomen. Zo zoeken zij bijvoorbeeld ook actief naar de rol van de media in een conflict en proberen zij te achterhalen wat nieuwe media kunnen betekenen voor een sociale organisatie. Hun uiteenzetting zal zich dan ook op drie gebieden focussen: het conflict waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd, de wijze waarop hun organisatie daar iets probeert aan te doen en de manier waarop nieuwe media in dat alles een rol (kunnen) spelen.

 

Natalja Nesterenko

Natalja is een jonge en bijzonder actieve journaliste die op een onafhankelijke manier nieuws vergaart rond het conflict in Tsetsjenië. Dit conflict krijgt - in tegenstelling tot dat waar onze andere getuigen zich dagelijks mee geconfronteerd weten - heel weinig media aandacht, hoewel het lijden dat erdoor veroorzaakt werd en wordt om aandacht schreeuwt. Wij zijn dan ook heel blij dat zij ons tijdens onze Vredesweek te woord wil staan en meer verheldering wil bieden over een thema waar de buitenlands berichtgeving van onze media soms in gebreke blijven.

 

Marie-Louise Balagizi & Jean Berchmans

Marie-Louise is de coordinatrice van Pax Christi Bukavu en tevens verantwoordelijke voor een Pax Christi project in de streek van de Grote Meren rond vredeseducatie en capaciteitsversterking van de civiele samenleving. Zij is gespecialiseerd in geweldloze conflicthantering en de rol van vrouwen in vredesopbouw. Jean werkt voor Pax Christi Bukavu en werkt vanuit zijn eigen organisatie aan de reïntegratie van kindsoldaten, weeskinderen en straatkinderen.   


Meer info over de Vlaamse Vredesweek

 

 

De Vlaamse Vredesweek wordt telkens georganiseerd door een uniek pluralistisch samenwerkingsverband in Vlaanderen. Het bestaat ondertussen immers uit een tiental organisaties die elk vanuit hun optiek met de vredesproblematiek bezig zijn: Jeugd & Vrede, Pax Christi Vlaanderen, U Move 4 Peace, Vrede, Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen, VOS - Vlaamse Vredesereniging,  Ijzerbedevaartcomité, de vredesgemeente Ieper, VLOS en de Nederlandstalige Vrouwenraad. Elk jaar zijn er ook enkele thematische partners. Zo zijn deze keer Kifkif en Indymedia van de partij.

 

Deze groep wil dit jaar specifiek werken rond “media en conflict”. De media bepaalt immers in hoge mate wat de mensen weten over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Daardoor kunnen zij de kloof tussen verschillende delen van de samenleving vergroten of verkleinen, een conflict luwen, bestendigen of vergroten. Wat gebeurt er als men moslims koppelt aan terreur, jongeren aan probleemgedrag en Walen aan onbegrip? En wat als zowel de media als wijzelf actief bijdragen tot een berichtgeving en beeldvorming die aanzet tot verzoening, openheid en respect? Wat zijn de factoren die dat laatste soms zo moeilijk maken? Wie speelt welke rol in dit alles?

 

Van vrijdag 26 september 2008 tot en met zondag 5 oktober 2008 zullen de verschillende Vredesweek-partners de samenleving aansporen om zich te verdiepen in de rol van alle mediaspelers en zich af te vragen hoe die constructief met conflictsituaties kunnen omgaan. Een hele week lang wordt een brede waaier aan evenementen georganiseerd, gaande van straatacties over filmavonden tot vredeswakes. Zo is er op vrijdag 26 september een scholencolloquium in Diksmuide en de opening van de tentoonstelling van de campagnefotograaf Teun Voeten in Antwerpen. Op dinsdag 30 oktober is er in Antwerpen bijvoorbeeld een debat met enkele markante figuren uit de journalistieke wereld en minister Bourgeois. Op zondag 5 oktober wordt er dan weer afgesloten in Dendermonde met een straatevenement dat gekoppeld wordt aan historische vredeswandelingen in deze stad en de afkondiging van het charter van de vredesjournalistiek. 

 

Net zoals elk jaar gaat dit alles gepaard met de publicatie van heel wat educatieve en informatieve materialen zoals handleidingen voor leerkrachten en diepgaande readers. Ook worden er vormingen aangeboden en staan er de hele week getuigen klaar – dit jaar uit Rusland, Congo en Israël – om te komen spreken over hun ervaringen met media in conflictgebieden. Zo worden de scholen en verenigingen via een breed aanbod ondersteund en kunnen zij zichzelf zonder problemen in de vredesweek inschakelen.

 

Meer informatie over alle evenementen, de publicaties en de visietekst met de daaraan gekoppelde eisen, verdere uitleg over het thema, aanzetten tot vredesjournalistiek, nuttige downloads en nog veel meer zijn allemaal te vinden op de website www.vredesweek.be

Deel dit artikel