Vrouwelijke leiders met een handicap: het nieuwe gezicht van een beweging

Het gezicht van de beweging van mensen met een handicap in Zuidoost-Azië is volop aan het veranderen. Vrouwen met een handicap worden meer zichtbaar binnen de beweging en laten hun stem horen. Kuhu Das, een vrouwelijke activiste met een handicap en directrice van de associatie van vrouwen met een handicap in India vertelt over haar strijd. Ze startte met een uniek project dat vrouwen met een handicap vormt tot nieuwe leiders.

Ik kreeg polio in mijn vroege kinderjaren waardoor ik beperkt ben in mijn mobiliteit. Toen ik begon te ijveren voor de empowerment van vrouwen in het algemeen, realiseerde ik mij dat vrouwen met een handicap niet meetelden. Zo kwam ik er toe mij in te zetten voor de rechten van vrouwen met een handicap. Ik richtte in 2002 een organisatie op onder de naam 'Associatie van vrouwen met een handicap". Zo werd ik mettertijd een leidersfiguur, het was niet gepland maar het gebeurde gewoon.

Vrouwen met een handicap krijgen in India te maken met grove discriminatie: ze worden gediscrimineerd als vrouw en ervaren vooroordelen die verband houden met hun handicap. Meisjes en vrouwen met een handicap strijden nog altijd voor het recht op onderwijs, gezondheidszorg, tewerkstelling, enzovoort. Ze hebben vaak een laag zelfbeeld, kunnen nauwelijks lezen en schrijven en worden gediscrimineerd door hun eigen familie. Wie als meisje of vrouw met een handicap op het platteland leeft heeft het nog moeilijker dan wie in de omgeving van de stad woont. Op het platteland zijn er minder diensten aanwezig en culturele praktijken die vrouwen benadelen komen er vaker voor dan in de stad. Het is een bijkomende hinderpaal voor vrouwen met een handicap die hun rechten willen opeisen.

Onze vrouwenorganisatie analyseerde de oorsprong van de marginale positie van vrouwen met een handicap. We zagen dat vrouwen met een handicap dikwijls onzichtbaar zijn en niet in staat zijn discriminatie aan te klagen. Een gebrek aan leiderschapskwaliteiten bemoeilijkt hun situatie nog. Omdat er nood was aan leidersfiguren bij vrouwen met een handicap gingen we van start met een project dat ruimte moet creëren voor vrouwen met een handicap om te communiceren over en op te komen voor hun rechten. Het project is echt uniek omdat we geen enkele vorm van rehabilitatie of hulpmiddelen voorzien. De focus ligt enkel op het ondersteunen van vrouwen met een handicap zodat ze als leiders kunnen lobbyen voor hun rechten.

Het project richt zich tot de ganse regio Zuidoost Azië. De associatie van vrouwen met een handicap in Sri Lanka en   Social Assistance and Rehabilitation for the Socially Vulnerable (SARPV) in Bangladesh zijn onze partners. We stelden het gebrek aan gegevens en correcte informatie vast over de situatie van vrouwen met een handicap. We erkenden ook de tekortkomingen van projecten voor mensen met een handicap opgezet door overheden en NGO's. Elke partner voerde een baselinestudie uit in eigen land.

We gaven training rond het leiderschap en daarbij namen 25 vrouwen met een handicap van Zuid-Aziatische landen deel. Daarna organiseerden we nationale vormingen voor meer dan 75 vrouwen  In de drie belangrijkste landen, namelijk India, Bangladesh en Sri Lanka. In de derde fase vormden we op een gelijkaardige manier vrouwen met een handicap in de andere deelnemende landen. In 2009 zijn er al vormingen gepland in Pakistan, Afghanistan, Nepal en Bhutan.

Na de vorming waren de vrouwen met een handicap erg gemotiveerd om tot actie over te gaan. Ze werden almaar meer zichtbaar, kregen meer zelfvertrouwen en raakten beter georganiseerd. Als ze nu vertegenwoordigers van de overheid ontmoeten in het kader van de lobby activiteiten spreken ze met meer trots en vanuit strategisch oogpunt. In India Sri Lanka en Bangladesh weten regeringen nu dat vrouwen met een handicap van zich laten horen.

Een uitgebreidere versie van dit artikel naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 9 maart vind je via: http://healthexchangenews.com/

Er is ook een website opgezet die een interessante informatiebron is rond het thema vrouwen met een handicap: Network of South Asian Women With Disabilities (NSAWWD)

Health Link, een Britse NGO die het vormingsproject steunt, wil starterskrediet geven aan nieuwe leidersfiguren onder vrouwen met een handicap. Ze zoeken daarvoor extra middelen.

Deel dit artikel