Tijd voor een economie die werkt voor iedereen

The Shining Mothers Group, een vrouwenorganisatie die kleine ondernemingen van vrouwen ondersteunt in Kawangware, Nairobi (Kenia).

8 mannen bezitten evenveel rijkdom als de armste helft van de wereldbevolking. Dat blijkt uit het nieuwe Oxfam-rapport 'An Economy for the 99%'

De wereldwijde ongelijkheid is nog groter dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Oxfam, die aantonen dat amper 8(!) mannen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking.

Voor het eerst berekende Oxfam ook de ongelijkheid in België. En wat blijkt? Ook de Belgische samenleving is zeer ongelijk: de 10 procent rijkste Belgen bezitten maar liefst 48,1 procent van de totale rijkdom in België.

Ongelijkheid blijft toenemen

Multinationals ontwijken massaal belastingen, keren steeds hogere winsten uit aan aandeelhouders, en drukken tegelijkertijd de lonen van hun werknemers naar beneden. Ze wenden hun invloed aan om wetten van overheden te beïnvloeden.

De scheeftrekking tussen arm en rijk wordt alsmaar groter, door een economie die vooral voordelen oplevert voor wie al veel heeft:

  • De allerrijksten stapelen hun rijkdom zo snel op dat de wereld tegen 2025 waarschijnlijk de eerste biljonair (een miljardair x 1.000) - zal kennen. Tegelijkertijd gaat 1 op 9 mensen met honger naar bed.
  • Tussen 1988 en 2011 steeg het inkomen van de armste 10 procent mensen met amper 3 dollar per jaar, terwijl het inkomen van de rijkste 10 procent gemiddeld steeg met 11,800 dollar. Dat is 182 keer meer.
  • 700 miljoen mensen konden uit extreme armoede ontsnapt zijn als de ongelijkheid niet gestegen was.

Extreme ongelijkheid wordt onhoudbaar

Extreme ongelijkheid staat de uitroeiing van armoede in de weg en zet de sociale cohesie onder druk. Frustraties over de toenemende ongelijkheden leiden tot schokgolven in de politieke wereld. Van president Donald Trump in de Verenigde Staten tot zijn collega Rodrigo Duterte in de Filipijnen: toenemende ongelijkheden speelden in al deze verkiezingen een rol. 

Als overheden extreme ongelijkheid willen tegengaan, moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen en andere politieke keuzes maken. Het rapport vermeldt een aantal suggesties voor overheden om een economie te creëren die werkt voor iedereen:

  1. Verklein de kloof tussen superrijken en de rest via eerlijke belastingsystemen, die de zwaarste lasten op de zwaarste schouders leggen.
  2. Vertrek vanuit de noden van de meerderheid van de bevolking en investeer in publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg.
  3. Zorg voor leefbare minimumlonen en steun bedrijven die waardig werk en duurzaamheid centraal stellen.
  4. Zorg dat alle mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen.


TIJD VOOR EEN ECONOMIE DIE WERKT VOOR IEDEREEN

Als overheden echt een oplossing willen voor globale problemen, zoals belastingontwijking, dan moeten ze samenwerken in plaats van elkaar  beconcurreren.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels