Waarschuwing voor het risico van een drama in Colón

Van 18 tot 24 juli onderzoekt een Internationale missie, o.m. met deelname van CIFCA, de mensenrechten in Honduras. Voor Belgie neemt o.a. Ellen Verreyt van Wereldsolidariteit deel aan de delegatie. Dagelijks brengen zij verslag uit.

Waarschuwing voor het risico van een drama in Colón

Internationale mensenrechten-missie naar Honduras
Persbericht nr. 3 - Tegucigalpa, 22 juli, 2009

De internationale waarnemersmissie voor de mensenrechten in Honduras heeft ter plaatse kunnen verifiëren dat de klachten over de onderdrukking en schending van de rechten van het individu als gevolg van de staatsgreep van 28 juni ll. tegen de grondwettelijke president Manuel Zelaya, klachten die aangedragen werden door populaire en sociale leiders, door burgemeesters en verkiezingskandidaten en door boeren van de gemeenschap van Guadalupe Carney in het Departement Colon, gegrond zijn.

De geverifieerde klachten slaan op de ernstige situatie van de gemeenschap van Guadalupe Carney, waar meer dan 600 gezinnen samenleven in 45 bedrijven van boerenverenigingen. Deze mensen leven in een situatie van bedreiging en intimidatie door leden van het leger en de marine van Honduras, alsmede door paramilitaire troepen, naar verluidt in dienst van zakenlui, politici en drugshandelaren in de omgeving, die ook voorstanders zijn van de staatsgreepregering van Honduras. Verschillende bronnen beweren dat deze krachten smenwerken met het leger en zelfs militaire uniformen dragen.

Bijzonder ernstig zijn schriftelijke bedreigingen door de Kamer van Koophandel en Industrie van Trujillo tegen de gemeenschap van Guadalupe Carney. Deze Kamer vraagt uitdrukkelijk om gewapende interventie van de Hondurese strijdkrachten tegen de gemeenschap, die aangemerkt wordt als een bolwerk van verzet tegen de staatsgreep en dreigt ermee eigenhandig over te gaan tot gewapende interventie, als het leger zich niet gedraagt in overeenstemming met hun verzoek.

De gemeenschap van Guadalupe Carney werd opgericht in 2000, toen de families zich vestigden in de voormalige gebouwen van het Regionaal Centrum voor Militaire Opleiding (CREM). Op deze plaats leiden de Verenigde Staten de naburige Centraal-Amerikaanse legers op tijdens het decennium van de jaren tachtig.

Daarnaast worden de mensenrechten van journalisten in de zone geschonden, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld na uitdrukkelijke orders van het leger en de marine inzake het niet vermelden in hun radioprogramma's en / of televisieuitzendingen van termen als "coup d'etat" of het niet publiceren van informatieteksten van de constitutionele regering. Sommige journalisten worden ook onderworpen aan voortdurende intimidatie, vervolging en censuur, met inbegrip van telefonische bedreigingen, stroomuitval en onderbreking van de zendsignalen van hun programma's.

De Missie waarschuwt de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie, omtrent de ernst van de situatie en het gevaar voor de bewoners van de gemeenschap van Guadalupe Carney, die het gevaar lopen slachtoffer te worden van een slachtpartij, met het risico op het verlies van talloze levens.

De Internationale Missie voor de Mensenrechten doet een beroep op nationale overheden en internationale organisaties voor de bescherming van de mensenrechten, met name de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens, om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de inwoners van Guadeloupe Carney, alsmede voor het behoud van het leven en de lichamelijke integriteit van de burgemeesters van de gemeenten van Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental en Sonaguera, alsook van verkiezingskandidaten voor burgemeester en afgevaardigde die verdedigers zijn van de grondwettelijke regering van president Zelaya, voor de sociale en volksleiders van de Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA – Coördinatie van Volksorganisaties van Aguán), de leden van de Federación de las Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH - Federatie van Organisaties van Hondurese Leekrachten) en van Movimiento Campesino del Aguán (MCA - Beweging van Boeren van Aguán), evenals van journalisten en sociale woordvoerders in het departement Colón.


Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde.

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.

Contactpersonen:
Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706
Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245
Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Deel dit artikel