Walhi: Indonesian Forum for Environment

Walhi is het grootste netwerk van milieuorganisaties in Indonesië. Het benadert de slachtoffers van ontbossing, vervuiling van rivieren en de klimaatverandering om hun rechten te versterken. Het werkt ook alternatieven voor schadelijke regelgeving uit.

Met zijn 28 provinciale kantoren bestrijkt Walhi bijna het hele land. Het steunt de bevolking bij protest tegen steenkoolcentrales of inbeslagname van land voor plantages, nieuwe luchthavens, kunstmatige eilanden voor de kust, enzovoort. Daarnaast pleit het onder meer voor landhervorming, voor een duurzamer beheer van natuurlijke rijkdommen en voor hernieuwbare energie.

Tegen corruptie

Na de omverwerping van de dictatuur in 1998 is de ontbossing, die eerder al een kritiek punt had bereikt, blijven toenemen. Volgens Walhi komt dit grotendeels doordat zakenlui en politici sterk verweven zijn met elkaar. Verkiezingen zijn peperduur in Indonesië, dus politici zijn bereid tot alles in ruil voor geld. Dat leidt tot heel wat illegale vergunningen en corruptie.

Walhi brengt dit aan het licht, samen met een netwerk van ngo's dat streeft naar transparante politiek. Ze gaan de voornaamste kandidaten per provincie na, en onderzoeken daarbij vooral of ze al dan niet betrokken zijn bij de mijnbouwsector. Ze geven daarna ook stemadvies.