Wantrouwen hindert poliobestrijding in Nigeria

Polio heeft weer stevig voet aan de grond in Nigeria, nadat geestelijken in de Noord-Nigeriaanse staat Kano zes jaar geleden opriepen tot een tijdelijk verbod op vaccinaties. Vanuit Nigeria raakten diverse landen die poliovrij werden geacht, opnieuw besmet.


Kano schortte de vaccinatie van kinderen op in 2003, nadat radicale moslimgeestelijken en sommige artsen beweerden dat het poliovaccin schadelijke stoffen bevatte. Die stoffen zouden bedoeld zijn om kinderen te steriliseren, als onderdeel van een plan van de Verenigde Naties om moslimlanden te ontvolken. Het gerucht werd door veel mensen serieus genomen, omdat geestelijken in dit deel van Nigeria veel invloed hebben. Nu, zes jaar later, zijn er nog steeds mensen die geloven dat het vaccin niet veilig is.

“Alleen al in 2008 heeft Nigeria minimaal zeven Afrikaanse landen besmet met het poliovirus. Het gaat om Burkina Faso, Ghana, Soedan, Mali, Kameroen, Ethiopië en de Centraal Afrikaanse Republiek”, zegt Sani Gwarzo, campagnecoördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Noord-Nigeria. “Ouders zien niet in hoe belangrijk openbare gezondheidszorg is, daarom weigeren ze het poliovaccin voor hun kinderen. We hebben daarom onze bewustwordingcampagnes opgevoerd.”

Hamisu Walla, een arts die voor de WHO in Kano werkt, zegt dat de impact van het gedrag van de ouders veel verder reikt dan Nigeria en zijn buurlanden. “Het ergste is dat het poliovirus als gevolg van internationale samenwerking bijna uitgeroeid was. Er waren nog maar een paar landen waar polio voorkwam, totdat Kano besloot de vaccinatiecampagne op te schorten. Nigeria heeft tientallen landen opnieuw besmet, inclusief Saudi-Arabië in het Midden-Oosten en Maleisië in Azië.”

Dertig miljoen kinderen
Nigeria is een van de vier poliobrandhaarden in de wereld, samen met Pakistan, India en Afghanistan. In 2008 telde Nigeria volgens cijfers van de WHO 799 poliogevallen. Poliomyelitis, ook wel kinderverlamming genoemd, is een erg besmettelijke ziekte die vooral jonge kinderen treft. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat zich verspreidt via vervuild water en voedsel. Veel mensen dragen het virus bij zich zonder verdere symptomen. Zij kunnen het echter wel verspreiden via de ontlasting. In 1 procent van de gevallen leidt het virus tot blijvende verlamming.

Polioslachtoffers die in rolstoelen of op krukken op straat en temidden van het drukke verkeer bedelen om aalmoezen, behoren tot het straatbeeld van Kano. “Polioslachtoffers kunnen als gevolg van hun handicap moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. Ze moeten onderhouden worden door de samenleving”, zegt Aminu Ahmed Tudunwada, hoofd van de vereniging voor polioslachtoffers in Kano die betrokken is bij de bewustwordingscampagnes.

Nigeria begon afgelopen week een nieuwe poliocampagne, waarbij huis-aan-huis poliovaccins worden toegediend. Op die manier hopen gezondheidsorganisaties zo’n dertig miljoen kinderen in te enten. De campagne krijgt steun van Microsoft-oprichter Bill Gates. Hij heeft aangekondigd vijftig miljoen dollar te zullen doneren voor de strijd tegen polio in Nigeria.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel