Wat heeft Minister Charles Michel te verbergen?

De ontwikkelingsorganisaties vragen respect voor genomen engagementen

PERSBERICHT (dinsdag 11 maart 2008)


Vanmiddag verzamelt de top van de ontwikkelingsorganisaties voor spoedberaad. Sinds vorige week worden de organisaties één voor één ontboden bij de administratie om te kijken of ze kunnen snoeien in hun budget voor 2008. Na lang aandringen zou er vanavond dan toch een overleg zijn met de kabinetchef van Minister Charles Michel. De organisaties zullen eisen dat de engagementen, die door de vorige regering werden genomen, gerespecteerd worden. Na een jarenlange hervorming ter modernisering van de ngo-werking, zouden vandaag de reeds toegezegde middelen niet voor handen zijn? Moeilijk te geloven!

De overgangsregering blijft onduidelijk over de beleidsopties die ze neemt omtrent ontwikkelingssamenwerking. Zijn er zoals bij de ngo’s nog andere engagementen aangegaan waaraan ze niet kan ontsnappen? En waar gaat het geld dan wel naar toe? Minister Michel kondigde fier een grote stijging van het budget ontwikkelingssamenwerking aan, maar communiceerde niet over beleidsopties die in zo’n begroting genomen worden. Nochtans hebben die belangrijke gevolgen voor de indirecte actoren van de ontwikkelingssamenwerking. 

De voorbije 3 jaar werd in overleg met de administratie een ambitieuze herstructurering van de financiering en de regelgeving van de ngo’s opgezet; via een screening  door PricewaterhouseCoopers en een beoordelingsproces werden nieuwe driejarenprogramma’s door de overheid goedgekeurd. De vorige minister en zijn administratie hadden de nodige middelen voorzien om deze programma’s te financieren. 

Als gevolg van de laattijdige goedkeuring van het budget 2008 waren de ngo’s reeds gedurende een aantal maanden verplicht hun programma voor te financieren, met reserves of met bankleningen.

De ontgoocheling bereikt nu een hoogtepunt: om de beurt worden de ngo’s door de administratie ontboden om in hun programma’s te snoeien. 

Tot besluit: de ngo’s verwachten van een interim minister op de eerste plaats dat hij vorige engagementen respecteert. En niet dat hij het budget gebruikt om een beleid te maken, zonder enig debat of overleg.

 

CNCD-11.11.11 : Benoît Van der Meerschen

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging : Bogdan Vanden Berghe  

COPROGRAM – Federatie van de Vlaamse ngo’s: Jean Reynaert

ACODEV – Fédération francophone et germanophone des ONG de développement

Etienne Van Parys

Dit artikel werd overgenomen van de 11.11.11-subsite.
Lees hier het origineel.

Deel dit artikel