Waterellende en de stad

Door Bekele Geleta
Secretaris-Generaal van de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC)

Watertekort in de wereld is niets nieuw. Maar toegang tot water en verbeterde sanitaire voorzieningen behoren nu tot een van de grootste uitdagingen voor stedelijke gebieden, waar 50% van de wereldbevolking woont.

De waterellende in de wereld manifesteert zich op vele en verschillende manieren. Zo is watertekort een uitdaging die vele grote steden te wachten staat door klimaatverandering en bevolkingsgroei.


Slechte infrastructuur
Vele steden hebben verouderde pijpleidingen en ander materiaal dat aan onderhoud toe is. Dit kost jaarlijks miljarden dollars. Aan proper en veilig water hangt een prijskaartje...

Meer dan een derde van de Afrikaanse bevolking leeft in stedelijke gebieden. Hiervan woont 70% in sloppenwijken. Volgens de Verenigde Naties zou de komende 15 jaar de bevolking van bepaalde steden zelfs nog met 85% toenemen. Caïro is momenteel de dichtstbevolkte stad ter wereld. Er wordt verwacht dat ze nog met 23% zal groeien tot 13,5 miljoen inwoners. Maar tegen 2025 zouden Lagos en Kinshasa dit overtreffen met respectievelijk 15,8 en 15 miljoen inwoners.


In de hoofdstad van India, New Delhi, is de vraag naar water enorm hoog. Hierdoor kunnen de plaatselijke overheden de vraag niet meer aan. De infrastructuur is zo slecht onderhouden dat 40% van de watervoorraad de inwoners niet bereikt.


Actie!
Hoe moet de wereld deze waterellende in de stedelijke agglomeraties aanpakken? Ten eerste moeten we verzekeren dat de voorziening van water, sanitaire voorzieningen en rioleringen betaalbaar is en degelijk onderhouden wordt.

Ten tweede via gezondheidsopvoeding. Gemeenschappen die gezonder leven, beter opgeleid zijn en in veiligere huizen wonen, kunnen beter omgaan met stress en rampen zoals epidemieën, overstromingen en aardbevingen.

Ten slotte is het belangrijk om kwetsbare woonwijken in kaart te brengen. Dit kan arme bewoners die leven in zelfgebouwde constructies helpen hun huis veiliger en leefbaarder te maken.


Milleniumdoelstellingen in stedelijke gebieden
Het Rode Kruis heeft als doelstelling, in kader van de millenniumdoelstellingen, drinkbaar water en sanitaire voorzieningen te voorzien voor minimum 7 miljoen mensen tegen 2015. Maar de werking concentreert zich vooral in landelijke gebieden.


Nu is het belangrijk de aandacht te richten op de mensen die in barre omstandigheden leven in grote steden. Met de blijvende groeiende stedelijke bevolking zijn de vooruitzichten niet goed.


Een gecoördineerde inzet is nodig van de internationale gemeenschap, de privésector, lokale overheden en gemeenschappen zelf om de uitdagingen rond waterellende in de wereld aan te pakken en innovatieve oplossingen te zoeken.


Meer info over Rode Kruis-Vlaanderen en water vind je hier: http://www.rodekruis.be/NL/Internationaal/Ontwikkelingshulp/Praktijk/waterrkvl/.

Deel dit artikel