Wereld Sociaal Forum warmt op voor Amazone-editie

Andersglobalisten moeten het in 2008 voor het eerst in acht jaar zonder Wereld Sociaal Forum (WSF) stellen. Maar in Brazilië is de voorbije dagen wel de volgende editie van de grootste internationale bijeenkomst van sociale bewegingen voorbereid. Die vindt in januari 2009 in de Amazonestad Belém plaats.


Om de lange pauze te overbruggen, komt er op 26 januari van volgend jaar een Mondiale Mobilisatie- en Actiedag, met duizenden betogingen en bijeenkomsten in alle delen van de wereld. Samen met de volgende editie werden de grote lijnen van die actiedag deze week voorbereid in Belém.

Op een interactieve website (http://www.fsm2008.net) kunnen alle plaatselijke organisatoren evenementen voor 26 januari 2008 aankondigen. Achteraf zal iedereen via videofragmenten een indruk krijgen van het succes van de acties in andere landen. Samen met andere communicatie-initiatieven moet de website ervoor zorgen dat de band van al die initiatieven met het WSF behouden blijft.

Met de keuze voor Belém staat het milieuthema centraal op het WSF van 2009. De stad van 1,4 miljoen inwoners is de Braziliaanse poort naar de Amazoneregio, het grootste regenwoudgebied op aarde. Het immense woud strekt zich uit over het grondgebied van acht landen. De ontbossing van het rijkste natuurgebied op aarde zorgt voor verontwaardiging in alle delen van de wereld. Olie- en mijnbouwmaatschappijen richten nog meer onheil aan.

Maar ook de andere thema’s van het WSF zijn niet ver weg. Met Frans Guyana ligt er in de Amazoneregio een relict uit koloniale tijden. De problemen van de Amazone-indianen zetten ook de rechten van minderheden automatisch op de agenda. En in de Amazonelanden Ecuador, Venezuela en Bolivia zijn linkse regeringen aan de macht die een alternatieve aanpak van economische problemen uittesten.

Het Wereld Sociaal Forum (WSF) was sinds de eerste bijeenkomst in het Braziliaanse Porto Alegre in 2001 snel uitgegroeid tot hét jaarlijkse ontmoetingspunt tussen vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en allerlei actiegroepen die de globalisering willen corrigeren of afremmen. De grootste edities in Porto Alegre en het Indiase Mumbai trokken meer dan 100.000 bezoekers.

Het uitblijven van concrete resultaten, het probleem om voldoende activisten uit alle delen van de wereld samen te brengen en het herhalingseffect deden het WSF vanaf 2006 op zijn adem trappen. Dat jaar werden er drie fora gehouden, in Pakistan, Mali en Venezuela, maar de verhoopte grotere dynamiek in Azië en Afrika bleef uit. Ook het WSF van begin dit jaar in Nairobi had veel minder uitstraling en pit dan de eerste edities. Er werd afgesproken voortaan enkel nog om de twee jaar samen te komen.

In Belém is een 11-koppige Verbindingsgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle continenten. Die neemt het administratieve werk over van de Braziliaanse initiatiefnemers die tot hiertoe de WSF-machine draaiend hielden. De internationale raad van het WSF heeft ook een plan klaar om permanent inkomsten te verwerven, en dus niet enkel naar aanleiding van de grote bijeenkomsten. Dat kan de beweging een grotere continuïteit geven en de financiële problemen uit de weg ruimen die tot hiertoe bij elke nieuwe editie opdoken.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel