Wereldbank onder vuur op jaarvergadering

Jim Yong Kim steekt de loftrompet over het 'Peruaanse Wonder bij de start van de jaarvergadering.'

Van 5 tot 11 oktober vindt in Lima, Peru de jaarvergadering plaats van de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds (IMF). Het is de eerste keer in bijna 50 jaar dat deze instellingen samenkomen in Latijns-Amerika.

Wereldbank en IMF zijn enthousiast over het economische mirakel dat zich in Peru zou hebben voltrokken onder impuls van hun beleid, maar volgens de Peruaanse ngo’s is dat een mythe. Zij organiseren tegelijkertijd een een ‘Alternatief Platform’ dat het ware gelaat moet tonen van de veranderingen die de laatste 15 jaar zijn doorgevoerd.

Tijdens de jaarvergadering komen de ministers van Financiën van 188 landen bij elkaar. De gouverneurs van de Wereldbank en het IMF bespreken o.a. hoe zij zullen bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die onlangs in New York werden goedgekeurd.

Ook werd er gestart met de tweede consultatieronde omtrent de nieuwe ‘safeguards’. Dat zijn waarborgen die de armste bevolkingsgroepen moet beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van sommige Wereldbankprojecten. De huidige ontwerptekst laat volgens 11.11.11 nog heel wat te wensen over. Maar ook de de Speciale rapporteur voor Extreme Armoede en Mensenrechten van de VN besloot in een rapport, dat begin augustus verscheen, dat de huidige aanpak van de Wereldbank onsamenhangend, contraproductief en niet duurzaam is.

Wat zijn safeguards? Dit filmpje let het uit in 4 minuten.


RAPPORT: Wereldbankactiviteiten vergroten het klimaatrisico in Peru

Peru is een van de meest kwetsbare landen ter wereld voor de gevolgen van klimaatverandering. Maar de hulp die de Wereldbank verstrekt aan Peru vergroot die kwetsbaarheid nog. Dat blijkt uit een rapport dat deze week gepubliceerd werd door het Bank information Centre (BIC), 11.11.11 en de Peruaanse 11.11.11-partner DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales). Uit “ The World Bank Group’s Peru portfolio and Climate Change” blijkt dat het groeibeleid van de Wereldbank Peru in de voorbije 20 jaar kwetsbaarder heeft gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. 

De belangrijkste bedreiging voor het klimaat in Peru zijn de slinkende watervoorraden en de vernietiging van het Amazonewoud. Peru kent nu al grote watertekorten, en de klimaatverandering zal dat probleem nog vergroten omdat gletsjers smelten en het neerslagpatroon verandert. Het Peruaanse Amazonewoud absorbeert veel koolstof, maar als het wordt gekapt is het een enorme bron van CO2-uitstoot. 

Het nieuwe rapport onthult dat de Wereldbank in de afgelopen twee decennia sterk heeft ingezet op uitbreiding van exportlandbouw, mijnbouw en olie- en gaswinning. En hoewel deze activiteiten waterschaarste en ontbossing stimuleren, had de Wereldbank onvoldoende aandacht om Peru te helpen bij het beschermen van zijn natuurlijke rijkdommen.

peru cesar gamboa darCesar Gamboa van Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR:  "De Wereldbank heeft wel belangrijke inspanningen geleverd om de efficiëntie van irrigatie in Peru te vergroten, maar koppelde die inspanningen niet aan een duurzame beperking van landbouwactiviteit en mijnbouw of een rechtvaardige verdeling van waterrechten. Daardoor geraken de waterlagen uitgeput. De waterschaarste is toegenomen en kleine boeren en arme gemeenschappen moeten vechten voor toegang tot water."

Protest tegen de Congamijn

Protest tegen de Congamijn

Eén van de projecten die in het dossier onder de loep worden genomen is de steun aan de goudmijn Yanacocha, de tweede grootste goudmijn ter wereld.

Tegen de steun van het IFC, de privé-arm van de Wereldbank, voor dit project wordt nu wereldwijd actie gevoerd. Op vrijdag 9/10 om 14u00 plant CATAPA een actie aan het centraal station in Brussel.

De mythe van het Peruaanse wonder

In Peru werkten drie 11.11.11-partners, DAR, CooperAcción en Latindadd mee aan een ‘Alternatief Platform’, dat onder de noemer ‘de mythe van het Peruaanse wonder’ een reeks seminaries en getuigenissen organiseert. De Wereldbank lijkt immers erg enthousiast over het economische mirakel dat zich in Peru zou hebben voltrokken. Daarom willen de Peruaanse ngo’s het ware gelaat tonen van de veranderingen die de laatste 15 jaar zijn doorgevoerd, o.a. onder impuls van het IMF- en Wereldbankbeleid. Volgens de organisaties is het mirakel al lang ten einde en ondervinden de armste bevolkingsgroepen nu de negatieve gevolgen.

Steun onze parners

Vind je het werk van onze parners in Peru belangrijk? Steun hen en doe vandaag nog een gift. 

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels