Wereldwaterdag 2015: Water en duurzame ontwikkeling

Wereldwaterdag 2015: Water en duurzame ontwikkeling

2015 is het jaar van de waarheid voor de Millenniumdoelstellingen. In 2000 werd wereldwijd afgesproken te werken aan acht prioritaire doelstellingen. In de 7e Millenniumdoelstelling werd onder meer vooropgesteld om het percentage mensen dat geen toegang heeft tot drinkbaar water en het percentage mensen dat geen toegang heeft tot sanitaire voorzieningen te halveren tegen eind 2015, ten opzichte van 1990.

Voor drinkwater werd de doelstelling gehaald in 2010 – al zijn er heel wat kanttekeningen bij en hebben nog steeds 748 miljoen mensen geen toegang tot drinkwater in hun buurt – maar wat de toegang tot sanitaire voorzieningen betreft, zal de doelstelling eind 2015 absoluut niet bereikt zijn.

In de andere Millenniumdoelstellingen speelt water ook een centrale rol. Het sterftecijfer bij kinderen onder de 5 jaar naar beneden halen, kan alleen als die kinderen over drinkbaar water beschikken. Ziektes veroorzaakt door het drinken van onzuiver water, zoals diarree, doden dagelijks massaal veel jonge kinderen. Of de doelstelling 'alle kinderen naar de lagere school': als je als kind uren moet stappen om water te halen, heb je geen tijd om naar school te gaan. Ook bij de doelstellingen rond gendergelijkheid en een duurzamer milieu speelt water een belangrijke rol.

In het Post-2015 doelenkader, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zal duurzame menselijke ontwikkeling centraal staan. De uitdagingen op het gebied van ontwikkeling blijven groot, maar enkel duurzame ingrepen bieden kans op slagen.

Het thema voor Wereldwaterdag 2015 is dan ook 'Water en duurzame ontwikkeling'. Water is het bindend element tussen alle domeinen waarop we moeten werken aan een duurzame toekomst voor iedereen. Water heeft rechtstreeks te maken met gezondheid, natuur, voedsel, verstedelijking, energie en gendergelijkheid.

Water en enkele ontwikkelingsdomeinen

Water is essentieel voor de menselijke gezondheid. Regelmatig je handen wassen is bijvoorbeeld een van de beste manieren om ziektekiemen te verwijderen, om te voorkomen dat je ziek wordt of anderen ziek maakt. Zuiver water drinken voorkomt banale maar vaak dodende ziektes als diarree. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert 7,5 liter water per persoon per dag om te drinken, te koken en voor persoonlijke hygiëne.

Ecosystemen - bossen, draslanden en grasland - liggen in het hart van de watercyclus. Het erkennen van de watercyclus is essentieel voor het bereiken van een duurzaam waterbeheer. Toch zijn de meeste economische modellen nog steeds niet gericht op een duurzaam gebruik van de watervoorraden.

Vandaag leeft een op de twee mensen in een stad. De wereldsteden groeien aan een hoog tempo en vooral de sloppenwijken breiden uit. Infrastructuur voor watervoorziening en sanitair is er grotendeels onbestaande of toch onvoldoende of verouderd.

In de industrie en de energiesector wordt heel veel water gebruikt, denk maar aan koelwater. Vooral in de opkomende economieën en ontwikkelingslanden zal de productie en de vraag naar water alleen maar toenemen. Verbeterde technologie, herbruikbare energie en een slimme planning kunnen de druk op de zoetwatervoorraden doen afnemen.

In sommige ontwikkelingslanden gaat 90% van het gebruikte water naar irrigatie. Landbouw is over de hele wereld de grootste watergebruiker en is goed voor 70% van het totale waterverbruik. De bevolkingstoename doet de nood aan méér landbouw en méér voedsel alleen maar stijgen. De vleesproductie is een enorme waterslokop: voor 1kg rundsvlees heb je 15.000 liter (indirect) water nodig, voor 1kg rijst is dat 3.500 liter water. Als de groeiende welvaart een hogere vleesconsumptie betekent, dan zal de impact op het waterverbruik enorm zijn.

Water halen is nog steeds een job van vrouwen en meisjes. In ontwikkelingslanden besteden zij hier gemiddeld een kwart van hun tijd aan. Tijd die niet gaat naar betaald werk, naar zorg voor het huishouden of naar onderwijs. Investeringen in water en sanitaire voorzieningen helpen deze vrouwen grote stappen vooruit in hun persoonlijk leven en in de gemeenschap waarin ze leven.

Hoe wordt Wereldwaterdag gevierd?

Op Wereldwaterdag zijn er wereldwijd verschillende activiteiten: optochten, theater, vormingen, studiedagen, sensibiliserende en ludieke acties voor jong en ouder, politiek pleidooiwerk, enz. Scholen, gemeentebesturen, sociale organisaties, nationale overheden, ngo's, watermaatschappijen, gebruikersverenigingen – zowel in het Noorden als in het Zuiden – werken die dag op hun manier rond het thema: zie www.worldwaterday.org. Een overzicht van de activiteiten in België vind je hier.

Op Wereldwaterdag brengt Protos – nog meer dan op andere dagen – 'water' onder de aandacht. De Protosteams in Afrika en Latijns-Amerika nemen deel aan lokale activiteiten of organiseren zelf sensibiliserende momenten. In België trekt Protos mee aan de kar bij de sensibiliserende initiatieven om van water ook een politiek thema te maken.

Scholen in Vlaanderen zetten op Wereldwaterdag hun beste beentje voor tijdens de 'Walks for water', vaak in samenwerking met Protos en partners: leerlingen stappen voor water en verwijzen zo naar de vele kilometers die miljoenen mensen dagelijks moeten stappen om aan water te geraken: zie www.wereldwaterdagatschool.be.

Kom in actie!

Protos wil rond Wereldwaterdag extra actie ondernemen om méér mensen toegang te geven tot drinkbaar water. We roepen op om met je werk, vereniging, vrienden, familie of buren acties op te zetten ten voordele van drinkwater. Je kan glazen en karaffen verkopen, je laten sponsoren voor een loopwedstrijd, of zelf een leuke actie bedenken. Surf naar www.voordrinkwater.be voor meer informatie.

banner voordrinkwater-ok

 

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels