Wereldwijd budget ontwikkelingssamenwerking stagneert

ODA BE 1960-2014

Vandaag heeft de OESO naar jaarlijkse gewoonte de cijfers voor het wereldwijde budget ontwikkelingssamenwerking van 2014 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het gros van de EU landen het engagement om tegen 2015 0.7% van het BNI te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking niet halen. Wereldwijd bestaat dit engagement al sinds de jaren '70. 11.11.11 betreurt het internationale gebrek aan ambitie.

Volgens de cijfers van de OESO stagneert het budget voor ontwikkelingssamenwerking in 2014. Ook België blijft in 2014 met 0.45% op precies hetzelfde niveau als in 2013. Ver onder de beloofde 0.7%, nochtans een wettelijk vastgelegde norm in ons land.

11.11.11 betreurt het internationale gebrek aan ambitie: "Wereldwijd blijven we steken op 0,29% van het BNI. Hetzelfde als 'recordjaar' 2013. Dit cijfer staat niet in verhouding tot de noden. Armoede blijft een wereldwijd probleem, de ongelijkheid groeit bijna overal. 2015 wordt in die zin een belangrijk jaar. De opvolger van de millenniumdoelen staat in de steigers, met meer uitdagingen dan vroeger. We mogen onszelf niet wijsmaken dat we die zullen realiseren met deze budgetten."

 

Slechts vier landen binnen de EU halen de 2015-doelstelling: Denemarken, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. België strandt op 0.45% van haar BNI, nog steeds een besparing ten aanzien van wat in het vorig regeerakkoord was beloofd. Ook deze legislatuur hangt het mes van besparingen boven het budget.

Voor 11.11.11 staat de budgettaire stagnatie overigens niet alleen. De organisatie ziet een wereldwijde spreidstand tussen uitdagingen, engagement en concrete invulling. "Ook op terreinen als klimaat, internationale fiscaliteit of handel vallen er dringend beslissingen te nemen die ontwikkelingslanden aangaan. Helaas zien we ook daar veel te weinig initiatief.

Een belangrijke volgende stap wordt de VN-top in Addis Abeba later dit jaar over financiering voor ontwikkeling. Daar kan men beide zaken combineren: een nieuw engagement over de 0,7-doelstelling nemen, maar ook kijken naar andere financiële geldstromen. Ontwikkelingslanden lopen vandaag miljarden mis door belastingontduiking. Dat aanpakken is ook hen steunen."

Vergelijk hieronder hoe België het ervan afbrengt in vergelijking met andere landen.


Bron: OESO

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels