Workshop Systeemdenken: Fair Trade

Wat is dat eigenlijk fair trade en bestaat er dan ook unfair trade? Heeft eerlijke handel te maken met de waarheid vertellen of alles evenredig verdelen? We verkennen dit thema via systeemdenken, het zoeken naar verbanden, oorzaken en gevolgen tussen feiten.

  • kleuters en eerste graad: wat betekent het om een eerlijke prijs te krijgen voor een product? Kinderen ondervinden spelenderwijs de impact van een eerlijk loon op de boer, zijn familie en op de toekomst.

  • tweede en derde graad: we maken van je klas een rechtbank en onderzoeken hoe het nu zit met eerlijke handel en de palmolieteelt in Indonesië

In de prijs van de workshop is ook een exemplaar van de methode systeemdenken, een wereldkaart én een prenten- of leesboek inbegrepen. Je krijgt tips voor de voorbereiding en naverwerking in de klas.

Aansluiting bij eindtermen: wereldoriëntatie – sociale vaardigheden – taal – muzische vorming – leren leren

Extra:

 

Djapo vzw DOOR:

Deel dit artikel