WTO: Cuba, Venezuela, Nicaragua en Bolivia weigeren het Bali-pakket goed te keuren.

Vrijdag 6 december, om 19:45 Belgische tijd (2u45 's nachts Bali tijd) heeft Cuba, mede namens Venezuela, Nicaragua en Bolivia geweigerd zijn goedkeuring te geven aan de conclusies van de WTO-top in Bali. Cuba verwees daarbij uitdrukkelijk naar art.IX.1 van het WTO-verdrag dat bepaalt dat de beslissingen moeten genomen worden bij consensus. De zitting werd meteen afgebroken.

 

Cubaans voorstel geschrapt zonder consultatie

Aanleiding van de weigering was het verwijderen van een Cubaans voorstel uit het akkoord over Trade Facilitation, zonder dat Cuba daarover was ingelicht, laat staan geconsulteerd.

Het voorstel bepaalde dat de leden elkaars handel niet mogen verhinderen. Cuba had het ingediend als afweermiddel tegen de Amerikaanse handelsboycot. 

De Cubaanse ambassadrice vernam de schrapping pas toen conclusies van de conferentie aan de leden werden voorgesteld. Hoewel het niet de bedoeling was dat de leden al zouden reageren op de tekst wilde ze toch uitleg vragen over hoe het kwam dat het Cubaanse voorstel was geschrapt. Maar de voorzitter onderbrak haar en zette haar microfoon uit, waarop ze al roepend verder bleef gaan, zonder enig gevolg.

Voorzitter wimpelt Cuba af en krijgt deksel op de neus

Aan het begin van de volgende vergadering, waar het wél de bedoeling was om de tekst te bespreken, verontschuldigde de voorzitter zich voor het incident.

Cuba aanvaarde die en wachtte zijn spreektijd af om de zaak van de geschrapte paragraaf terug ter sprake te brengen. Maar opnieuw werd de ambassadrice afgewimpeld. Haar vraag hoe het verder moest en waar er over de paragraaf verder onderhandeld kon worden werd tot vier maal toe afgewimpeld. De voorzitter bleef gewoon herhalen dat er na deze vergadering niet meer zou onderhandeld worden en dat er onmiddellijk zou overgegaan worden naar de slotvergadering.


Met de steun van Venezuela, Bolivia en Nicaragua heeft Cuba vervolgens formeel zijn deelname aan de consensus geweigerd. Waarop de vergadering werd afgebroken.

WTO-conferentie wordt verlengd

Onderhalf uur later (ondertussen 4:30 's nachts) werden de leden terug samengeroepen, maar enkel om te vernemen dat de er pas om 10u terug zou vergaderd worden.

Terwijl de leden bedrukt het conferentiecenrum verlieten, vergaderden Cuba, Bolicia, Venezuela en Nicaragua over hoe het Cubaanse voorstel toch nog kon opgenomen worden. Tegen de ochtend begonnen de onderhandelingen met WTO baas Azevêdo en de VS. Een paar uur later was de zaak geklonken : de slotverklaring zou een zin opnemen waarin er herinnerd werd aan de plicht van al de WTO-leden om elkaars handel niet te hinderen.

Of de VSA daardoor zijn embargo gaat opheffen valt te betwijfelen. Ze zullen zich op hun nationale veiligheid blijven beropen om de WTO-regel naast zich neer te leggen. Maar Cuba heeft zijn punt gemaakt, en kon daarvoor op veel sympathie rekenen bij de kleinere ontwikkelingslanden: er wordt in de WTO maar al te gemakkelijk over de hoofden van de kleine landen heen beslist, zonder enig overleg. Het Cuba-incident is een waarschuwing dat ze dit niet zomaar laten gebeuren.

Marc Maes
Beleidsmedewerker Handel
11.11.11

Deel dit artikel