WTO-Top: Onderhandelingen hebben nog niet veel opgeleverd

 Ngo-actie tegen het opstarten van onderhandelingen over nieuwe thema’s

Aan het einde van dag twee is er nog niet veel vooruitgang geboekt. Het water blijft diep. De helft van de voorstellen staat op het punt afgevoerd te worden. Over mogelijke nieuwe thema’s heerst  grote onduidelijkheid. Ondertussen voeren de ngo’s acties.

Onenigheid en zwakke compromissen

De onenigheid tussen de leden is zo groot dat een oplossing over voedselvoorraden en landbouw-safeguards op deze top niet in het verschiet ligt.  En dat geldt ook voor de visserijsubsidies, de verbetering van de bijzondere behandeling voor ontwikkelingslanden, meer vrije markttoegang voor Minst Ontwikkelde Landen en meer transparantie in de toekenning van vergunningen voor diensten.

Over de impact van katoensubsidies en de vereenvoudiging van de oorsprongsregels voor Minst Ontwikkelde Landen valt er enkel een aanmoediging  te verwachten.  Het dossier dat nog het meeste gewicht lijkt te krijgen is de exportsteun voor landbouwproducten, tenminste voor wat betreft de afschaffing en inperking van de exportsubsidies en exportkredieten, niet voor wat betreft de voedselhulp en de overheidsbedrijven.

Een akkoord

Toch valt er nog wat te vieren: de toetreding van Liberia en van Afghanistan als respectievelijk  163ste en 164ste lid van de WTO en het afronden van een akkoord over de liberalisering van informaticaproducten,  het zgn ITA (Information Technology Agreement).

Het ITA is een ‘plurilateraal’-akkoord,  een akkoord dus dat slechts door een aantal WTO-leden is onderhandeld, namelijk de EU en 25 andere landen waaronder China, en dat ook maar over 201 producten gaat.  Toch zijn deze landen goed voor 90% van de wereldhandel in deze producten en gaat het om bijna een tiende van de wereldhandel in het algemeen, met een geschatte waarde van ongeveer 1300 miljard dollar. 

De verlaging van de invoertaksen op deze producten in deze landen geldt overigens ook voor  de andere WTO-leden die nu dus minder invoertaksen zullen betalen zonder de eigen taksen te hoeven verlagen. Dit is een goede aanpak, tenminste voor zover er in het kader van dergelijke  plurilaterale akkoorden geen afspraken worden gemaakt over regelgeving die nadien aan anderen wordt opgelegd.

 

Protestactie van de Zuid-Koreaanse boeren tegen de WTO-top


De EU wil onderhandelen, binnen of buiten de WTO

Over de ‘nieuwe thema’s’ waar  zoveel om te doen,  is het vaagheid troef. Er circuleren verschillende verlanglijstjes: e-commerce (handel via internet), investeringen, mondiale waardeketens, KMO’s, de visserij, …  waarbij het helemaal niet zeker is wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt.  

Het punt dat de voorstanders willen maken is: de WTO onderhandelt al  14 jaar over landbouw, industriële goederen en diensten zonder vooruitgang  te boeken, dus laat het ons over een andere boeg gooien. Dat betekent wel dat er ondertussen niets gedaan wordt aan de vele landbouwsubsidies die wegen op de wereldmarkt.  De meeste ontwikkelingslanden hebben geen zin om toegevingen te doen omtrent nieuwe thema's als de landbouwsubsidies onaangeroerd blijven.

Maar voor de EU staat het vast dat er volgend jaar zal onderhandeld worden over nieuwe thema’s,  binnen de WTO als het kan, buiten de WTO als het moet. Dat bleek op de  debriefing van de Europese Commissie van dinsdagavond.  Waarover en waarom zo dringend, daarover spreekt de Commissie zich (voorlopig) niet uit.

11.11.11 DOOR:

WTO mc10

marc maes2De '10de Ministeriële Conferentie' loopt van 15 tot 18 december in Nairobi.  Marc Maes, 11.11.11-beleidsmedewerker handelsbeleid is daar aanwezig. Je kan hier zijn berichten lezen.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels