zebrArt.be is online!

ZebrArt.be is een website voor en met gevluchte kunstenaars. Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelde de website op woensdag 28 november voor aan de pers. Kijk zelf alvast op www.zebrArt.be.


zebrArt.be is een website waarop gevluchte kunstenaars hun werk kunnen voorstellen aan de culturele sector en aan het ruime publiek en waar de kunstenaar tegelijk nuttige culturele informatie kan terugvinden. De website is een middel bij uitstek om gevluchte kunstenaars en de culturele wereld samen te brengen. ZebrArt.be richt zich tot alle artistieke disciplines (dans, muziek, beeldende kunst, …) in zowel professionele als amateurskunsten.

Een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, in samenwerking met Kunst en Democratie, Vti, Forum voor Amateurkunsten, Vlaams Huis voor Amateurkunsten, VCV, Muziekcentrum Vlaanderen, Globe Aroma. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Deel dit artikel