Zorgwekkende wereldwijde en Belgische daling ontwikkelingshulp

Reactie 11.11.11 op cijfers officiële ontwikkelingshulp OESO voor 2018

infographic-OESO-ODA-2018

Vandaag gaf de OESO de cijfers vrij van de totale officiële ontwikkelingshulp in 2018. Belangrijkste conclusie: er is een daling, zowel internationaal als in België. Dit is een alarmerende boodschap willen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen halen, zeker in de armste landen. En juist daar daalt de hulp. 0,7% van het bni spenderen aan ontwikkelingssamenwerking is nochtans een internationale belofte van de jaren '70 en staat al sinds 2013 als doelstelling in de Belgische wet.

Wereldwijde daling, ook in allerarmste landen

De OESO hanteerde voor het eerste een nieuwe methodologie om de totale ontwikkelingshulp te bepalen. Het is, althans in theorie, een meer accurate weergave van wat donoren doen op vlak van leningen. Onder deze nieuwe methode bleef het percentage ten aanzien van het bni weliswaar gelijk ten aanzien van 2017: 0,31% van het bni. Toch stelt de OESO dat op basis van de oude methode de globale ontwikkelingshulp gedaald is met 2,7% ten opzichte van 2017. Zorgwekkend is vooral dat de hulp aan de minst ontwikkelde landen er op achteruit gaat (-3%).

Belgische daling

België spendeerde 0,43% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking in 2018. Dit cijfer ligt lager dan de 0,45% van 2017. Het record van 0,64% in 2010 ligt ver achter ons. Sindsdien is de Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking met maar liefst 33% gedaald. Het legt de structurele en jarenlange besparingen op ontwikkelingssamenwerking bloot.

11.11.11 maakt zich net als voorgaande jaren ernstige zorgen over de besparingen. Er is niet alleen steeds minder geld om de problemen in ontwikkelingslanden structureel aan te pakken, er moet ook steeds meer mee gedaan worden.

De Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking bestaat bovendien nog steeds voor meer dan 11% uit de opvang van vluchtelingen in eigen land. België behoort tot de groep van 7 donorlanden van de 29 die meer dan 10% van haar officiële ontwikkelingshulp aan de opvang van vluchtelingen spenderen. Die opvang is uiteraard heel belangrijk, maar net zoals tal van andere ngo's pleit 11.11.11 ervoor dat de uitgaven hiervoor niet bij het wereldwijde hulpbudget mogen gerekend worden. Ze dragen namelijk niet structureel bij aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden. Dit percentage mag dan wel gedaald zijn sinds 2016 (16,8%), het blijft om een grote hap uit de totale hulp gaan.

Nieuwe regering moet voor groeipad naar de 0,7% gaan

Voor 11.11.11 is het duidelijk dat een rijk land als België haar deel van de internationale solidariteit moet opnemen. Zeker in de allerarmste landen blijft de 0,7% cruciaal om sociale basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheid te garanderen. Met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht, roept 11.11.11 dan ook de verschillende politieke partijen in België op om een einde te maken aan de jarenlange besparingen en zo snel mogelijk een groeipad uit te stippelen conform onze internationale plichten en onze eigen wetgeving om 0,7% van het bni te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel