Zwarte Amerikanen dragen zwaarste last aidsepidemie

Het aantal aidsslachtoffers nam de afgelopen jaren af onder blanken en welgestelde Amerikanen. De ziekte dreigt vooral een probleem te worden van zwarte Amerikanen.


Afrikaanse Amerikanen maken 13 procent van de bevolking in de VS uit, maar ze vertegenwoordigen de helft van alle mensen die jaarlijks de diagnose ‘hiv’ krijgen en de helft van alle jaarlijkse aidsdoden. Dat blijkt uit cijfers van de U.S. Centres for Disease Control (CDC).

“We kunnen spreken van een noodtoestand in de Afro-Amerikaanse gemeenschap. We hebben het hoogste aantal doden als gevolg van alle ziekten, en daarbij ook nog eens aids”, zegt Debra Fraser-Howze, hoofd van de National Black Leadership Commission on Aids. “De situatie rond hiv en aids lijkt in ons land op die in sommige derdewereldlanden.”

Hiv tast het immuunsysteem aan en kan, als het onbehandeld blijft, tot aids leiden. Als een gezonde persoon geïnfecteerd raakt, kan het ongeveer tien jaar duren voordat de eerste symptomen zich aandienen. Als het lichaam begint te verzwakken, worden antiretrovirale medicijnen gebruikt om dat te bestrijden.

Wereldwijd zijn ongeveer 32 miljoen besmet met het virus, blijkt uit recent bijgestelde cijfers van UNAIDS. In de VS zijn een miljoen mensen besmet met hiv. Elk jaar wordt bij ongeveer 40.000 mensen de diagnose gesteld, zegt CDC.

“Bij Afro-Amerikanen blijft het aantal besmettingen hoog. Dat is alarmerend in deze fase van de epidemie”, zegt Carolyn Barley Britton, de nieuwe voorzitter van de National Medical Association, een organisatie van zwarte artsen.

Blanke en welvarende Amerikanen leven meestal twintig jaar of langer met hiv/aids. Dat komt doordat ze toegang hebben tot antiretrovirale medicijnen die sinds 1995 op de markt zijn en gebruik kunnen maken van goede medische voorzieningen, stelt de Kaiser Family Foundation. Het gevolg daarvan is dat het aantal dodelijke aidsslachtoffers daalde met 80 procent sinds het midden van de jaren negentig.

In de zwarte gemeenschap ligt dat duidelijk anders. Zevenenzestig procent van de vrouwen die de diagnose hiv krijgen, is zwart, zegt CDC. Zeventig procent van de jongeren met hiv is zwart. En aids is de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge Afro-Amerikaanse vrouwen. Onder blanke vrouwen is het de zevende doodsoorzaak.

De hogere aidscijfers in de zwarte gemeenschap komen voort uit racisme, armoede en de daarmee gepaard gaande sociale problemen, zegt Frazer-Howze. “Onze huidskleur is dodelijk. Die verhindert de toegang tot nieuwe therapieën. Er wordt weinig geïnvesteerd in preventie in de zwarte gemeenschap en de openbare gezondheidszorg is slecht geregeld.”

Het activisme dat in de beginjaren van de epidemie, in de jaren tachtig, nog aanwezig was, is grotendeels verdwenen, zegt Frase-Howze. “Nu de ziekte zwart en bruin is geworden, maakt de samenleving zich er niet meer druk om.”

Tweeënveertig procent van de zwarten krijgt de diagnose hiv erg laat, als aids al op het punt staat zich te ontwikkelen, zegt de Kaiser Family Foundation. Dat maakt behandeling moeilijker en leidt tot meer doden. “Wat alarmerend is, is de passiviteit. Het gaat al jaren zo en er zijn geen strategieën om er iets aan te doen”, zegt Britton.

De Afrikaanse gemeenschap probeert hiv nu met eigen middelen te bestrijden, zegt ze. “Veel kerken hebben hun eigen programma’s. Er zijn veel initiatieven die weinig aandacht krijgen.”

Kort geleden kwamen 25 zwarte leiders uit diverse segmenten van de samenleving bij elkaar voor de oprichting van de Black Aids Mobilisation, een organisatie die fondsen gaat werven, voorlichting wil geven en behandeling van zwarte Afrikanen met hiv wil stimuleren.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel