Zwitsers NCP faalt in het arbeidsconflict omtrent Triumphs massale ontslagen in Azië

Op 26 januari ’11 maakte het Zwitserse Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen onverwacht een einde aan zijn inspanningen om te bemiddelen tussen de lingerieproducent Triumph en de vakbonden in de Thaise en Filippijnse Triumphfabrieken. Deze beslissing doet ernstige vragen rijzen omtrent de bereidheid van Triumph International en het Zwitserse NCP om te komen tot een onpartijdige bemiddeling in dit arbeidsgeschil.

Zonder voorafgaand overleg met de vakbonden ontsloeg Triumph International in 2009 ongeveer 3.600 arbeid(st)ers in Thailand en de Filippijnen, een schending van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De vakbonden dienden een klacht in tegen Triumph op basis van het klachtenmechanisme van de OESO Richtlijnen. Maar het Zwitsers NCP voor de OESO Richtlijnen heeft nu onverwacht een einde gemaakt aan zijn inspanningen om te bemiddelen tussen de onderneming en de Thaise en Filippijnse aanklagers.

Hoewel Triumph aanvankelijk leek open te staan voor de NCP procedure, weigerde het bedrijf daarna om naar bemiddelingsvergaderingen te gaan waarop het kernprobleem van de aanklacht zou worden besproken. Het Zwitserse NCP boog voor de eisen van het bedrijf en liet toe dat de weigering van het bedrijf om te onderhandelen de procedure zonder uitspraak of zelfs één enkele vergadering stopzette.

Het abrupte einde van de procedure doet ernstige vragen rijzen over de bereidheid van het Zwitsers NCP om zijn rol van onpartijdige bemiddelaar te spelen. Volgens één van de aanklagers, Melona Daclan van Defend Job Philippines, “verrichtte het NCP het absolute minimum, namelijk het doorsturen van brieven tussen Triumph en de vakbonden, maar deed het nooit een constructief voorstel om een bemiddelingsvergadering mogelijk te maken, noch om de zaak onafhankelijk te onderzoeken”.

In zijn laatste verklaring doet het NCP geen enkele uitspraak over het feit of de OESO Richtlijnen door Triumph geschonden werden, noch doet het aanbevelingen om de toepassing van de Richtlijnen te verbeteren, zoals het nochtans verplicht is te doen.
“De klachtenprocedure wordt waardeloos indien het NCP zelfs niet poogt een uitspraak te doen over het feit of de Richtlijnen al dan niet geschonden werden”, zei Tessel Pauli van de internationale Schone Kleren Campagne. “De verklaring van het NCP helpt absoluut niet om het geschil tussen de vakbonden en het bedrijf op te lossen en geeft ze een signaal aan de bedrijven bedrijven dat ze niet verantwoordelijk gesteld zullen worden voor hun daden.”

“De minimalistische behandeling van deze zaak door het Zwitsers NCP en de zwakke eindverklaring wijzen erop dat er dringend nood is aan normen voor minimale prestaties vanwege de NCPs om te voorkomen dat dergelijke tekortkomingen zich in de toekomst zouden herhalen”, zei Joseph Wilde-Ramsing van het internationale netwerk voor bedrijfsverantwoordelijkheid OECD Watch.

“De herziening van de OESO Richtlijnen die nu aan de gang is, biedt een uitstekende gelegenheid voor de regeringen om de leidraad voor de NCPs en hun functionering te verbeteren. De regeringen moeten nu in actie schieten om deze gelegenheid te baat te nemen en de noodzakelijke veranderingen aan te brengen”.

Het NCP weigerde om vergaderingen te beleggen in Thailand of de Filippijnen en was ook niet bereid om fondsen ter beschikking te stellen om de slachtoffers naar Zwitserland over te brengen of om de belangrijkste stukken te vertalen. Dat maakte het moeilijker om de lokale aanklagers en slachtoffers van de misbruiken bij het proces te betrekken en belemmerde hun toegang tot het mechanisme. Heiner Köhnen van TIE Internationales Bildungswerk e.V Duitsland, dat optrad als consultant voor de vakbonden, voegde eraan toe: “Het is zeer onbevredigend om te merken dat het Zwitsers NCP niet bereid was om de vakbonden een reële kans voor bemiddeling te geven en dat het Triumph International toeliet de agenda te dicteren.”

In de zomer van 2009 ontsloeg de Zwitserse lingeriemultinational 3.600 arbeid(st)ers in Thailand en de Filippijnen zonder voorafgaandelijk overleg met de lokale vakbonden. De vakbonden beschouwden dit als het droevig hoogtepunt van een lange reeks antivakbondsactiviteiten vanwege het management. Triumph haalde de mondiale recessie aan als de reden voor de productievermindering. Maar volgens de Triumph International Thailand Labour Union (TITLU) heeft het bedrijf de laatste jaren z’n productie verhoogd in een fabriek zonder vakbond in het noorden van Thailand. Bovendien is volgens TITLU aan de Thaise arbeiders geen ontslagpremie uitbetaald, wat verplicht is door de wet en door hun collectieve arbeidsovereenkomst.

In de Filippijnen melden Triumph arbeiders ook dat het management hun productiearbeid in onderaanneming en bij onderaannemers aanbiedt, waardoor ze hun vakbondsrechten kwijt zouden raken. In verschillende Europese landen voerde de Schone Kleren Campagne actie om de Triumphwerknemers te steunen. Na verschillende mislukte pogingen om een gesprek te voeren met het hoofdkwartier en de CEO van Triumph International, beslisten de vakbonden op 2 december 2009 een OESO-aanklacht tegen het bedrijf in te dienen. Begin 2010 aanvaardde het Zwitserse NCP de klacht en probeerde het een bemiddelingskader uit te werken.

Triumph International is in het verleden herhaaldelijk betrokken geweest bij arbeids- en mensenrechtengeschillen, bijv. bij het onrechtvaardig ontslag van de Thaise vakbondsvoorzitter/-leider Jitra Kotchadej in de zomer van 2008, of in 2001 toen het aanvankelijk weigerde om de productie stop te zetten in de militaire dictatuur Myanmar (Birma).
Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel