AIDPROFEN

AIDPROFEN (Actions et initiatives de développement pour la protection de la femme et de l’enfant) is een Congolese non-gouvernementele organisatie opgericht in 2011. AIDPROFEN zet zich in voor vrouwenrechten en ondersteunt vrouwen om voor zichzelf en hun rechten op te komen.

Geconfronteerd met de slechte leefomstandigheden in Mungunga, een vluchtelingenkamp in Noord-Kivu, richtte Passy Mubalama Aidprofen op. Een organisatie met ambitie de situatie van  vrouwen en kinderen in het kamp te verbeteren. AIDPROFEN ontpopte zich tot een bredere organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten en vrouwen wil aanmoedigen deel te nemen aan het politiek proces. AIDPROFEN was al snel veel verder actief dan de grenzen van het vluchtelingenkamp.

Vandaag zet AIDPROFEN in op verschillende thema’s gaande van de verdediging van mensenrechten, over de strijd tegen seksueel en gender gerelateerd geweld, tot de omkadering van jongeren en vrouwen die zich politiek engageren en meer algemeen de verdediging van vrede en democratie in RDC.

Concreet doet ze dit door het organiseren van sensibiliseringsacties op het terrein waar ze in dialoog gaat met de lokale gemeenschappen over hun dagdagelijkse problemen rond veiligheid en de mogelijke strategieën om hier een adequaat antwoord op te vinden. Met diezelfde thema’s gaan ze ook aan de slag tijdens het café citoyen, waarbij experten in debat gaan met jongeren en vrouwen over hun concrete bezorgheden en realiteiten. Op die manier worden de jongeren en vrouwen enerzijds beter geïnformeerd en worden anderzijds de experten (zoals vertegenwoordigers van het rechtsapparaat, de politie, het leger, etc) om rekenschap gevraagd voor hun interventies.