Jatam (Mining Advocacy Network)

Jatam is een nationaal netwerk van activisten en sociale organisaties die opkomen voor het milieu en de rechten van de lokale bevolking in gebieden waar grootschalige mijnbouw plaatsvindt.

De mijnbouwindustrie is erg belangrijk in Indonesië. De export van mineralen had in 2013 een aandeel van ruim 6% van de totale export, met als belangrijkste ertsen koper, nikkel, tin, ijzer en bauxiet.

Zowel de regering als de industrie zien mijnbouw als motor voor ontwikkeling. Met campagnes en lobbywerk probeert Jatam de beleidsmakers ervan te overtuigen dat mijnbouw ook heel wat schade berokkent. 

De organisatie werkt rond een aantal controversiële mijnbouwprojecten, brengt de schade in kaart en bekijkt samen met de lokale bevolking welke acties ze samen kunnen organiseren. De betrokkenheid van de bevolking is cruciaal en ze moet ook bereid zijn om actie te ondernemen. Als dat zo is, ondersteunt Jatam haar op verschillende manieren: rechtsbijstand, vormingen, politieke contacten, bewijzen verzamelen, media-acties en contacten met organisaties die alternatieve ontwikkeling ondersteunen.

Resultaten

Jatam werkt nauw samen met de Indonesische anticorruptiecommissie, de KPK. Die heeft de laatste jaren de mijnbouwsector gescreend, en haar bevindingen waren ontstellend. Meer dan de helft van de bedrijven opereerden in de illegaliteit, vele hadden niet eens een btw-nummer. De bedrijven kregen de kans om zich te regulariseren, maar zelfs daarna werden alsnog honderden vergunningen voor mijnbouw ingetrokken wegens administratieve problemen.

Jatam is ook lid van het netwerk tegen mijnbouw op kleine eilanden. Daarom diende Jatam klacht in tegen het mijnbedrijf PT Mikgro Metal Perdana (MMP), dat ijzererts ontgint op het eiland Bangka. Hoewel de wetgeving mijnbouw verbiedt op eilanden die kleiner zijn dan 2.000 km², kreeg MMP een vergunning. Bangka telt slechts 48 km². Dankzij de klacht van Jatam trok de rechter de vergunning in.