KontraS (The Commission for the Disappeared and Victims of Violence)

KontraS werd opgericht in 1997, toen verschillende activisten spoorloos verdwenenen tijdens de verkiezingscampagne. Iedereen verdacht het leger van deze verdwijningen. Om dit politiek aan te kaarten richtten diverse mensenrechtenorganisaties een monitoringcommissie op. Later doopten ze die om tot KontraS.

Het samenwerkingsverband van mensenrechtenorganisaties ging de strijd aan met de autoritaire leider Suharto. Toen die enkele maanden later aftrad, kwam er een periode van politieke instabiliteit en chaos. Ondertussen is de situatie grotendeels gestabiliseerd, maar mensenrechtenrapporten tonen aan dat een sterke organisatie als KontraS een absolute noodzaak blijft.

KontraS is een partner van 11.11.11 sinds 2017. Samen met andere 11.11.11-partners monitort het schendingen van mensenrechten in onder andere de mijnbouwsector. Het verleent juridische bijstand, zorgt voor vormingen over de rechten van lokale gemeenschappen en klaagt specifieke mistoestanden aan, vooral bij schendingen van mensenrechten door de politie of militairen.

Resultaten

KontraS voert ook actie tegen de doodstraf. In 2017 slaagde het erin een ter dood veroordeelde jongen vrij te krijgen. Het kon immers met een DNA-test bewijzen dat de beschuldigde minderjarig was op het moment van de misdaad.