Observatoire de la Dépense Publique (ODEP)

Het Observatoire de la Dépense Publique (ODEP) werd opgericht in 2011 en verenigt organisaties die het overheidsbudget opvolgen. Het doel is om de bevolking meer te betrekken bij de opmaak van het budget.

Stevige reputatie

ODEP heeft een stevige reputatie opgebouwd door samen te werken met staatsinstellingen, zoals het rekenhof en de regulator van openbare aanbestedingen. Ook de samenwerking met bijvoorbeeld het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties verstevigt zijn positie.

Ontwikkeling

ODEP bindt daarnaast de strijd aan met corruptie. Het volgt de budgetten van de onderwijs- en gezondheidssector op nationaal niveau en in de hoofdstad Kinshasa op. Op provinciaal niveau ziet het er samen met zijn leden en medestanders, zoals 11.11.11-partner POM, op toe dat de mijnsector in Katanga en het VN-programma REDD+ in drie provincies voldoende bijdragen aan ontwikkeling.

Middenveld

Door in verschillende fasen mee te werken aan de wet op het staatsbudget heeft ODEP zijn invloed vergroot, zowel bij het parlement als bij de regering. Dankzij zijn sterke analyses kan het middenveld meer invloed uitoefenen op de begroting.