Solidaritas Perempuan

In Indonesië willen conservatieve moslims de klok terugdraaien inzake gelijke rechten voor man en vrouw. Solidaritas Perempuan (SP) verenigt Indonesische vrouwengroepen die hiertegen ingaan. Ook rond migratie is het erg actief.

Vrouwenrechten 

SP ijvert voor recht op landbezit voor vrouwen en voor maatregelen om de impact van de klimaatverandering op vrouwen te verkleinen. Het ondersteunt hen ook als ze in het buitenland werken en tijdens de uitvoering van hun job in de problemen komen of uitgebuit worden.

SP stelt vast dat al 170 lokale besturen een vorm van sharia hebben ingevoerd, die vooral een invloed hebben op de vrouwen. In de provincie Aceh is zelfs een religieuze politie die controleert of vrouwen de kledijvoorschriften opvolgen en niet ongetrouwd op stap gaan met mannen. Bovendien kan grensoverschrijdend gedrag van mannen enkel bestraft worden als dit in de openbare ruimte gebeurt.

Samen met heel wat andere organisaties klaagt SP dit aan en proberen het deze discriminerende maatregelen terug te schroeven.

Migratie

Naast steun aan vrouwen in het buitenland, analyseert SP de oorzaken van migratie en ijvert het voor een beleid waarmee politici voorkomen dat Indonesiërs moeten migreren naar het buitenland.

Het gebeurt regelmatig dat mensen door projecten in hun buurt gedwongen worden te verhuizen of hun inkomen verliezen. Dit drijft hen naar het buitenland, met vaak grote sociale gevolgen voor hun familie. Onder de ongeveer 7 miljoen migratiearbeiders zijn 5 miljoen vrouwen.

Mede dankzij het lobbywerk van SP keurde de regering in oktober 2017 een wet goed die migratiearbeiders beter beschermt. Maar ze kan nog beter: de overheid moet strenger toezien op de werkomstandigheden en er moet een meldpunt komen voor mistoestanden.