Right(s) Now

HbH2019-RightsNow-Banner

Waarom right(s) Now?

Voel je het ook? Er beweegt iets in onze samenleving. Steeds meer mensen komen op straat. Voor het klimaat, tegen discriminatie, voor sociale rechten en nog zoveel meer. Omdat onze toekomst op het spel staat.

Wat wij vragen is niet onmogelijk. Wat wij vragen staat in de grondwet. Artikel 23 zegt: "Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven." Dat betekent concreet: een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijk migratiebeleid en niet elke maand moeten krabben om te overleven. Dáár willen wij dat de volgende regeringen werk van maken.

Op 12 mei slaan we de handen in elkaar voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet. Spring mee op de kar! Samen op straat, voor mens en klimaat. Op 12 mei vragen we luid en duidelijk: RIGHT(S) NOW!

Omdat op 12 mei alle strijden samenkomen!

Wij geloven dat je een ambitieus klimaatbeleid niet los kan zien van sociale rechtvaardigheid, en dat we ongelijkheid en discriminatie niet kunnen aanpakken zonder oog voor de planeet.

Omdat we de grondwet aan onze kant hebben!

Artikel 23 van de grondwet zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Dat artikel omvat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, maar ook het recht op zorg, op werk, op huisvesting, op maatschappelijke ontplooiing en ga zo maar door. Als we zien dat deze rechten niet gerealiseerd worden, moeten we van ons laten horen.

Omdat we een laatste keer voor de verkiezingen een sterk signaal willen geven!

Op 26 mei gaan we naar de stembus, maar we moeten blijven duidelijk maken waar de verkiezingen voor ons écht om draaien. Want als we niet van ons laten horen, dan zal er op politiek vlak weinig veranderen. Zonder beweging op straat, geen beweging in de Wetstraat!

Praktisch 

Samen naar Brussel

Reis met mensen uit jouw regio samen naar Brussel! Vanuit de grotere Vlaamse en Waalse steden worden gezamenlijke vertrekmomenten georganiseerd.

Programma

  • Om 13u verzamelen we aan station Brussel-Noord.
  • We stappen tussen 13u30 en 15u30.
  • Rond 15u30 komen we aan in het Jubelpark voor een feestelijke apotheose met muziek, dans en speeches!

Parcours

De mars start bij station Brussel-Noord. De manifestatie verzamelt zich op de Koning Albert II-laan. Vervolgens gaat het via de Kruidtuinlaan naar de Kunstlaan. Daarna links afslaan naar de Wetstraat. Voorbij het Schumanplein naar het Jubelpark, daar gaat het slotmoment door.

Onze 6 alternatieven

We krijgen steeds te horen dat er geen alternatief is voor het huidige beleid. Wel, daar leggen wij ons niet bij neer. Samen met verschillende organisaties en experts stelden wij een lijst samen van 23 concrete voorstellen voor de volgende regeringen. Vervolgens hebben 15.000 mensen hun stem uitgebracht en gekozen welke van deze voorstellen we naar voor moeten schuiven:

  1. 4 miljard extra voor trein, tram en bus
  2. Verhoog de laagste uitkeringen
  3. Gelijk loon en pensioen voor vrouwen en mannen
  4. Menswaardige migratie
  5. Gecontroleerde prijzen voor medicatie
  6. Stop aan de grote belastingontduiking
Aangebracht door

Locatie

Brussel-Noord
Koning Albert II-Laan
1000 Brussel
België

Datum & Tijdstip

zo 12 mei van 13:00 - 16:00

Deel deze activiteit