Boek een 11.lezing

Boek een 11.lezing

11.11.11 komt naar je toe

Organiseer je een inhoudelijke avond over een actueel mondiaal thema voor je groep, je adviesraad of andere mensen in je gemeente? Dan komt 11.11.11 graag naar je toe.

Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging hebben we heel wat expertise over verschillende onderwerpen in huis. En we zijn zeer blij die expertise met jou te delen! Jij zorgt voor een zaal en het publiek, wij zorgen voor een interessant verhaal!

We brengen een stand van zaken en lichten toe hoe 11.11.11 werkt rond één van de volgende thema's:

 • Sociale bescherming
 • Klimaat
 • Natuurlijke rijkdommen
 • Migratie
 • Rechtvaardige fiscaliteit
 • Handel
 • Centraal-Afrika
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
 • De Zuidwerking van 11.11.11

Wat heb je nodig?

 • Een zaal die groot genoeg is
 • Een beamer (de spreker zorgt zelf voor een laptop en presentatie)
 • Een verlengsnoer
 • Een publiek van minimum 25 personen

Hoe boek je een spreker?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Opgelet: Boek op tijd! We kunnen niet garanderen dat elke spreker op elk moment beschikbaar zal zijn. Hoe vroeger je boekt, hoe meer kans dat de spreker van je keuze nog vrij is.

 

Klik op één van de thema's om het aanbod te bekijken.

Sociale bescherming

Sociale bescherming voor iedereen
In een wereld waarin de rijkdom steeds meer in handen van een kleine minderheid geconcentreerd is en sociale rechten voor grote bevolkingsgroepen nog een verre droom zijn (73% van de wereldbevolking heeft geen of te weinig sociale bescherming), moet werk gemaakt worden van herverdeling. Sociale bescherming voor iedereen is één van de belangrijkste instrumenten om tot een eerlijke verdeling van de welvaart en sociale rechtvaardigheid in de wereld te komen.

 • Spreker: Koen Detavernier, beleidsmedewerker sociale bescherming
  Presentatie: 30 tot 60 min
  Uitwisseling: 30 min

Klimaat

Desastreuze impact van steenkoolmijnen in Indonesië
Indonesië werd op korte tijd de grootste steenkoolexporteur ter wereld. In de regio Oost-Kalimantan werden de laatste tien jaar meer dan 1.000 concessies voor steenkoolmijnen toegekend. De impact op de omgeving en op het inkomen van de boeren in Oost-Kalimanten is desastreus.

 • Spreker: Kris Vanslambrouck, verantwoordelijke partnerwerking Azië, bezoekt regelmatig de regio
  Presentatie met powerpoint: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

Klimaatverandering: het Zuiden betaalt de rekening
Klimaatverandering is nu al, bij bijna 1°C opwarming, een verwoestende realiteit voor het Zuiden. Ontwikkelingslanden, die het minst hebben bijgedragen aan het probleem, lijden onder langdurige droogte, overstromingen en andere natuurrampen. Bovendien leiden die soms tot conflicten en migratiestromen. Ook hebben arme landen amper middelen om zich aan deze veranderingen aan te passen en hebben ze een grote nood aan verdere ontwikkeling. Het Zuiden betaalt zo de rekening voor een probleem dat het niet veroorzaakt heeft. In deze sessie gaan we dieper in op klimaatrechtvaardigheid en de nood aan internationale klimaatfinanciering, maar ook op de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.

 • Spreker: Lien Vandamme, Beleidsmedewerker klimaat
  Presentatie : 45 min
  Uitwisseling: 30 min

Het energiebeleid van de Wereldbank
De Wereldbank werpt zich op als kampioen van de klimaatverandering en komt met ronkende verklaringen over haar energiebeleid. Wij onderzochten hoe groot de fossiele verslaving van de WB is en of hun programma’s daadwerkelijk bijdragen aan het bestrijden van de wereldwijde energiearmoede. Ook gaan we na welke rol België hierin speelt en of ons land zijn verantwoordelijkheid neemt.

 • Spreker: Pol Vandevoort, Beleidsmedewerker Wereldbank
  Presentatie : 60 min
  Uitwisseling: 60 min

Natuurlijke rijkdommen

Het Yasuní-initiatief (Ecuador)
De petroleumontginning in het Amazonegebied richt een ware ecologische ravage aan. Het Yasuní-initiatief werd opgestart met de bedoeling een alternatief te bieden voor petroleumontginnning in het Yasunípark in Ecuador, maar het ondervindt grote moeilijkheden om van de grond te komen.

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 1u 30 min

Bodemrijkdommen, vloek of zegen?
De wereldwijde vraag naar grondstoffen is de afgelopen 30 jaar verdubbeld en blijft groeien. Na een spectaculaire prijsstijging in de tweede helft van het vorige decennium zijn de prijzen ondertussen aanzienlijk gedaald en is de zogenaamde ‘supercyclus’ alweer voorbij. Dit illustreert hoe onvoorspelbaar economische groei en fiscale inkomsten zijn voor landen die sterk afhankelijk zijn van de export van grondstoffen. Toch kan in heel wat ontwikkelingslanden de grondstoffenontginning nog steeds een veelvoud van inkomsten voor de staat genereren in vergelijking met ontwikkelingshulp. Maar leidt dit ook tot meer ontwikkeling in die landen?

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 60 min
  Uitwisseling: 30 min

Ontwikkeling binnen de grenzen van onze planeet
Met onze consumptie- en productiepatronen zijn we ons natuurlijke kapitaal aan het opgebruiken. De bevolking in ontwikkelingslanden draagt daar nu al de gevolgen van. Nochtans is het perfect mogelijk om iedereen op de wereld te laten genieten van een kwaliteitsvol leven binnen de grenzen van onze planeet.

 • Spreker: Koen Warmenbol, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en natuurlijke rijkdommen
  Presentatie : 45 min
  Uitwisseling: 30 min

Migratie

Migratie en ontwikkeling
We vertrekken van een bredere blik op migratie wereldwijd. We zoemen in op de oorzaken, de belangrijkste fenomenen en de problemen, maar we kijken ook naar de kansen die migratie kan bieden, zowel in de bestemmingslanden als voor de herkomstlanden. Ook gaan we dieper in op klimaatontheemding.
Noot: Over de integratieproblematiek hebben we het niet. Daarvoor zoek je best iemand uit de integratiesector. Beide insteken zijn wel perfect complementair, bv. in een panel.

 • Spreker: Flor Didden, beleidsmedewerker migratie en gender
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

Rechtvaardige fiscaliteit

Kunnen belastingen de wereld redden?
Elk jaar verliezen ontwikkelingslanden 160 miljard dollar, vooral als gevolg van belastingontwijking door bedrijven. Het aanpakken van ontwijkings- en ontduikingspraktijken wordt dus een prioriteit op de ontwikkelingsagenda.
Wat is de omvang van het probleem? Wie is verantwoordelijk? Wat kunnen we er aan doen?

 • Spreker: Jan Van de Poel, beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector
  Presentatie: 60 min
  Uitwisseling: 30 min

De kost van ongelijkheid
Het Wereld Economisch Forum omschrijft ongelijkheid als één van de grootste bedreigingen van de wereldeconomie. Toenemende ongelijkheid werkt sociale en politieke spanningen in de hand.
Wat zijn de achterliggende oorzaken van ongelijkheid? Waarom is ongelijkheid slecht voor armoedebestrijding en ontwikkeling? En wat kunnen we eraan doen?
Met kristalheldere cijfers toont Jan Van de Poel dat ongelijkheid geen natuurwet is.

 • Spreker: Jan Van de Poel, beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector
  Presentatie: 45 min
  Uitwisseling: 30 mi

Handel

Moeten we ons zorgen maken over TTIP?
TTIP is het handels- en investeringsakkoord dat de EU sinds 2013 onderhandelt met de VS. Deze onderhandelingen hebben nooit gezien protest uitgelokt. Waarom baart TTIP zoveel zorgen?

 • Spreker: Marc Maes, Beleidsmedewerker Handel
  Presentatie: tot 60 min
  Uitwisseling: tot 60 min

Handel en Ontwikkeling
Draagt handel bij tot ontwikkeling? Hoe zit het handelsbeleid van de EU in elkaar en welke rol speelt Vlaanderen en België daarin?

 • Spreker: Marc Maes, Beleidsmedewerker Handel
  Presentatie: tot 60 min
  Uitwisseling: tot 60 min

Centraal-Afrika

Recente ontwikkelingen in de regio Grote Meren
Burundi, Rwanda en DR Congo hebben een bloedig verleden. Ook vandaag is er een conflict in Burundi en sluimert het geweld in Oost-Congo voort. Wat staat er op het spel in Burundi? En wat met DR Congo? Rwanda wordt door velen geprezen als goede leerling en een voorbeeld voor de regio, maar is alles echt wel wat het lijkt? Pieter-Jan Hamels schetst een geschiedenis van Centraal Afrika en gaat in op actuele vraagstukken met kernwoorden mensenrechten, democratisering en ontwikkelingssamenwerking.

 • Spreker: Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker Centraal-Afrika
  Presentatie: 45 minuten
  Uitwisseling: 30 minuten

Sustainable Development Goals (SDG's)

Nieuwe ontwikkelingsdoelen: een duurzame wereld tegen 2030?
Eind september 2015 engageerden wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 concrete doelstellingen (de Sustainable Development Goals of SDG’s), gaande van armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid tot duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede,… Het opzet is grootser dan de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), waar de focus lag op armoedebestrijding. Met dit nieuwe kader beloven wereldleiders tegen 2030 een meer rechtvaardige, duurzamere en vreedzamere wereld. Ook België engageerde zich om deze agenda te realiseren. Wordt deze agenda de nieuwe richtingaanwijzer voor de wereld? Wat is het verschil met het voorgaande kader, de Millenniumdoelstellingen? En wat denkt 11.11.11 over het nieuwe kader?

 • Spreker: Wiske Jult, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 30 min

De Zuidwerking van 11.11.11

De resultaten van de Zuidwerking van 11.11.11
Deze presentatie brengt je naar alle continenten en toont de partners waar 11.11.11 mee samenwerkt en welke resultaten ze boeken. We brengen het verhaal van verschillende activisten die hun leven in gevaar brengen om op te komen tegen onrecht.

 • Spreker: Serge Beel, diensthoofd Zuiddienst
  Presentatie: 30 min
  Uitwisseling: 45 min

 

Boek een spreker

Gelieve je voornaam in te vullen
Gelieve je familienaam in te vullen
 
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Gelieve je telefoonnummer in te vullen
 
Gelieve je postcode in te vullen
Gelieve je gemeente in te vullen
 
Gelieve je geboortejaar in te vullen
Gelieve een organisatie in te vullen. Gebruik 'geen' indien niet van toepassing.
 
Gelieve een locatie te kiezen
Gelieve een datum te selecteren
 

Velden met een zijn verplicht in te vullen

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

Deel dit artikel