11.11.11 in Bolivia

Kinderen Bolivia

In Bolivia staat ontwikkeling met respect voor mens en milieu, 'alternatieve ontwikkeling', hoog aangeschreven. Het krijgt een plaats in alle nationale ontwikkelingsplannen. Maar in de praktijk komt er weinig van in huis en lijdt de bevolking steeds meer door de klimaatverandering, waterschaarste en ontbossing.

De partners van 11.11.11 sporen lokale en nationale overheden aan om een efficiënt beleid te voeren. Daarvoor werken ze samen met verschillende plaatselijke organisaties, onder meer rond klimaatverandering, sociale en ecologische voorwaarden voor grootschalige investeringen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), rechten van de bevolking, financiering van ontwikkeling en transparantie.

Fundación Jubileo lobbyt voor een evenwichtige economie, met aandacht voor armoedebestrijding, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) komt op voor een efficiëntere aanpak van de klimaatverandering.

Fundación Solón zet in op zonne-energie en de strijd tegen ontbossing.

Colectivo Casa ondersteunt een netwerk van vrouwen in het zuiden van het land om hun rechten op te eisen die door mijnbouw in het gedrang komen. 

11.11.11 DOOR:

Partners

  • Fundación Jubileo
  • Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
  • Fundación Solón
  • Colectivo Casa

Deel dit artikel

       


Onze partners