11.11.11 vraagt lagere transferkosten voor geldstromen naar ontwikkelingslanden

Belgische migranten sturen jaarlijks naar schatting 2 tot 5 miljard euro naar ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een onderzoek van 11.11.11 en HIVA. De stroom bleef tot dusver grotendeels onder de radar. Gevolg is dat transferbedrijven als Western Union en Moneygram vrij spel krijgen en migranten systematisch hoge transferkosten aanrekenen. 11.11.11 vraagt de regering om maatregelen te nemen om deze kosten te verlagen en obstakels weg te werken die de ontwikkelingsimpact belemmeren.

Remittances op de ontwikkelingsagenda

Migranten sturen wereldwijd jaarlijks meer dan 429 miljard euro naar families en kennissen in de herkomstlanden. Dat is drie keer het bedrag dat rijke landen jaarlijks besteden aan ontwikkelingshulp. Het aantal remittances stijgt en ook hun belang op de ontwikkelingsagenda neemt toe. De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (de 'SDG's') vraagt een wereldwijde verlaging van de transferkost naar 3% zodat meer geld terecht komt in ontwikkelingslanden. Ook in België benadrukt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de relevantie van remittances naast de officiële ontwikkelingshulp. Toch blijven deze geldtransfers een blinde vlek in het Belgische beleid. 11.11.11 voerde samen met HIVA een onderzoek uit dat het Belgische geldtransfer-landschap in kaart brengt.

Hoge kosten in België

Uit het onderzoek blijkt dat het bedrag dat migranten naar hun thuisland sturen veel hoger ligt dan tot dusver werd gedacht. De officiële cijfers variëren van 508 miljoen euro (Nationale Bank) tot 1,5 miljard (Wereldbank) maar komen zeker hoger uit: minimaal 2 en maximaal 5 miljard euro. Op dat geld worden hoge transferkosten aangerekend, zeker voor kleine bedragen. Afhankelijk van het doelland kunnen die oplopen tot meer dan 15%. Daarmee zit België nog ver van de 3% doelstelling. 11.11.11 schat dat familieleden in ontwikkelingslanden zo jaarlijks ettelijke miljoenen mislopen. De hoge kosten zijn te wijten aan monopolieposities van de transferbedrijven en onvoldoende markttransparantie.

Ontwikkelingsimpact vergroten

11.11.11 pleit er daarom voor om versneld werk te maken van de 'grondige reflectie over remittances' die de regering in 2014 aankondigde. We vragen de regering om maatregelen te nemen die zorgen voor meer competitie en transparantie op markt zodat de transferkosten dalen. We stellen o.a. een prijsvergelijkingswebsite voor zodat migranten beter in staat zijn om de providers te vergelijken. In Italië zorgde zo'n vergelijkingssite na introductie voor een halvering van de kosten. Daarnaast vragen we de regering om de ontwikkelingsimpact in de herkomstlanden te vergroten door te investeren in programma's en instrumenten om remittances duurzaam te investeren.

De Croo: drukken van de transferkost absoluut noodzakelijk

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexande De Croo reageerde alvast positief op de vraag van 11.11.11. Hij noemde het terugdringen van de kosten van remittances 'absoluut noodzakelijk' en kondigde aan samen te zitten met banken en transferagentschappen, de collega's van Financiën, Consumentenzaken en Migratie, en met de Internationale Organisatie voor Migratie en de diaspora in België.

Het dossier Remittances from Belgium as a lever for development werd op 17 mei gelanceerd op Think Global Day, de jaarlijkse denkdag van 11.11.11 over ontwikkelingssamenwerking.

De korte briefingpaper met concrete aanbevelingen kan u hier downloaden.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Deel dit artikel