2016: Gezondheidszorg is een mensenrecht - financieel verslag

2016: Gezondheidszorg is een mensenrecht - financieel verslag

We voerden campagne voor een goede gezondheidszorg in het Zuiden. Want zo vanzelfsprekend "Santé" voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld. Zij hebben geen dokter, ziekenhuis of apotheker in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig want gezondheidszorg is een mensenrecht.

De actie in november is en blijft het speerpunt van onze campagne, maar uiteraard steunen veel sympathisanten 11.11.11 ook gul in de loop van het jaar, vormen de toelagen van gemeenten en provincies een belangrijke pijler voor onze werking en werd de opbrengst uit legaten een vaste waarde.

In totaal haalden we € 5.454.854,27 op. Dat is 2,4 procent minder dan in 2015.

Toch kijken we met fierheid terug op de campagne van 2016.
Ruim 20.000 vrijwilligers zetten zich in voor een enorme waaier van acties met als belangrijkste nieuw initiatief, de organisatie van Beweeg mee-acties. Met de opbrengst kunnen onze partnerorganisaties aan de slag om onder andere gezondheidszorg uit te bouwen in het Zuiden.

In het Financieel Verslag vind je een overzicht van de inkomsten, kosten en besteding van de 11.11.11-campagne.

Naast deze inkomsten heeft 11.11.11 ook andere opbrengsten, vooral federale overheidssubsidies. Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven vind je terug in het activiteitenverslag 2016.

Deel dit artikel