2017: Voor een humaan migratiebeleid - financieel verslag

2017: Voor een humaan migratiebeleid - financieel verslag

We voerden campagne over vluchtelingen en migratie. Die leverde niet alleen op financieel vlak een mooi resultaat op, maar was ook belangrijk omdat ze aantoonde dat er een groot draagvlak is voor solidariteit met vluchtelingen. Zo werd de campagne ondersteund door 80 partnerorganisaties. De verschillende prikkelende acties werden sterk opgemerkt onder meer door een groter gebruik van de sociale media.

De actie in november is en blijft het speerpunt van onze campagne, maar uiteraard steunen veel sympathisanten 11.11.11 ook gul in de loop van het jaar en vormen de toelagen van gemeenten en provincies een belangrijke pijler voor onze werking.

In totaal haalden we € 5.517.402,30 op. Dat is 1,15 procent meer dan in 2016. We kijken dan ook met fierheid terug op de campagne van 2017.

Zo’n 20.000 vrijwilligers zetten zich in voor een enorme waaier van acties. Met de opbrengst kunnen onze partnerorganisaties aan de slag om onder andere vluchtelingen in het Zuiden vorming te bieden zodat ze niet alleen kunnen overleven, maar bij hun terugkeer ook kunnen bijdragen aan de heropbouw van hun land.

In het Financieel Verslag vind je een overzicht van de inkomsten, kosten en besteding van de 11.11.11-campagne.

Naast deze inkomsten heeft 11.11.11 ook andere opbrengsten, vooral federale overheidssubsidies. Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven vind je terug in het activiteitenverslag 2017.

Deel dit artikel