50 landen hebben al een plan om landdegradatie te stoppen

infertile land

Elk jaar gaat wereldwijd 24 miljard ton vruchtbaar land verloren. Meer dan vijftig landen hebben nu een plan om landdegradatie te stoppen.

Zonder grond geen leven. Grond is onder meer nodig om op te wonen en om voedsel op te kweken. 

Maar steeds meer grond wordt onbruikbaar. Elk jaar gaat 24 miljard ton vruchtbaar land verloren, bleek vorig jaar uit de eerste Global Land Outlook van de VN.

Een derde van de oppervlakte die geschikt is voor landbouw is nu al ernstig gedegradeerd, vooral als gevolg van industriƫle landbouw. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien en neemt de vraag naar voedsel toe. De druk op de resterende goede grond wordt stilaan onhoudbaar.

Neutraliteit

Daarom lanceerden de VN het concept landdegradatie-neutraliteit (LDN). Tegen 2030 moeten zoveel mogelijk landen landdegradatie-neutraal zijn, dat wil zeggen dat er dan netto geen gedegradeerde grond meer mag bijkomen. Als grond onbruikbaar wordt, moet elders evenveel onbruikbare grond hersteld worden.

114 landen, hoofdzakelijk in Latijns-Amerika, Afrika en Aziƫ, hebben ondertussen aangegeven dat ze een LDN-doelstelling gaan bepalen. Ze moeten berekenen wat verloren ging en wat ze dus precies moeten doen om tegen 2030 landdegradatie-neutraal te zijn.

Meer dan vijftig landen hebben hun doelstelling al bepaald.

SDG's

LDN krijgt een sleutelrol in de strijd tegen landdegradatie.

In september vorig jaar, op de top van de VN-conventie voor de Strijd tegen de Verwoestijning (UNCCD) in China, werd een LDN-fonds gelanceerd. Dit fonds, dat los staat van de VN, moet publieke en private zien samen te brengen om projecten te financieren die gedegradeerd land herstellen.

De LDN-doelstelling is ook opgenomen bij de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) die de VN tegen 2030 willen halen. Landdegradatie-neutraliteit maakt deel uit van duurzaam ontwikkelingsdoel 15 (SDG 15), dat ontbossing, verwoestijning, landdegradatie en het verlies aan biodiversiteit een halt wil toeroepen.

Bovendien speelt LDN een sleutelrol bij het behalen van andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Als er voldoende vruchtbare grond is, dalen bijvoorbeeld de armoede (SDG 1) en de honger (SDG 2) in de wereld. 

Deel dit artikel