50 miljoen voor klimaatfinanciering. België niet ambitieus.

Eind oktober klaagden actievoerders het communautaire gekibbel over een klimaatakkoord aan.

Na zes jaar onderhandelen bereikten de vier ministers bevoegd voor klimaatbeleid vrijdagavond 4 december eindelijk een interne klimaatdeal.

Eén van de vier elementen waarover een beslissing moest vallen is 'internationale klimaatfinanciering', middelen die noodzakelijk zijn voor ontwikkelingslanden om zich te kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en zich tegelijk op een groene manier kunnen ontwikkelen. Deze klimaatfinanciering is daarom een essentieel element in de lopende onderhandelingen in Parijs.

11.11.11: "Zoals verwacht na de aankondiging van premier Michel in Parijs vorige maandag, belooft België in het akkoord om jaarlijks 50 miljoen euro aan internationale klimaatfinanciering te geven tot 2020. Dit is niet ambitieus. Terwijl de wereld mikt op een vertiendubbeling tegen 2020, stagneert de Belgische (beloofde) bijdrage op het niveau van de periode 2010-2013. Dit is pover en niet in lijn met wat de omringende landen doen. Duitsland bijvoorbeeld doet haar bijdrage stijgen tot 4 miljard tegen 2020.

11.11.11 vrees dat het ontwikkelingsbudget er opnieuw aan zal moeten geloven.

Dat in voorliggend akkoord de federale regering de helft zal bijdragen, verontrust des te meer. Aangezien zij het kleinste aandeel van de opbrengsten van de inkomsten van emissierechten krijgen, is de kans aanzienlijk dat de bijdragen uit andere bronnen moet komen.

11.11.11 vrees dat het ontwikkelingsbudget er opnieuw aan zal moeten geloven. In dat geval is het helemaal geen extra geld voor ontwikkelingslanden, en wordt een zelfde bedrag dubbel geteld."

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels