61% van Belgen wil Financiële Transactietaks

Bijna twee derde van de Belgen wil dat ons land snel een Financiële Transactietaks realiseert. Dat blijkt uit een internationale peiling over de transactietaks (ook bekend als Tobintaks) waaraan 1.000 landgenoten deelnamen.

Bovendien vindt maar liefst 82% van de Belgen dat de financiële sector moet bijdragen aan de langetermijnkosten van de financiële crisis. De resultaten van de peiling komen vlak voor een vergadering van Europese ministers over het thema. Voor ons land zit Johan Van Overtveldt – onwillig - aan tafel.

Vanavond, in de marge van de Eurogroep in Brussel, spreken de Ministers van Financiën van de Europese lidstaten zich opnieuw uit over de invoering de Financiële Transactietaks (FTT), ook bekend als de Tobintaks. Als er een akkoord wordt gevonden kan de Commissie eindelijk aan de slag met de juridische uitwerking van de taks. Blijft een overeenkomst uit, wordt het steeds waarschijnlijker dat de taks op de lange baan wordt geschoven.

De FTT voorziet in een kleine heffing op transacties in financiële producten (0.1% voor aandelen en obligaties, 0.01% voor derivaten) en heeft de stabilisering van het financiële systeem als voornaamste doel. Vanavond onderhandelen 10 Europese lidstaten over de invoering van de taks. Die onderhandelingen slepen ondertussen meer dan vijf jaar aan.

Ondanks de verklaring van premier Michel afgelopen maand in New York dat de invoering van de FTT ‘niet meer dan een kwestie van elementaire rechtvaardigheid is’, blijft minister van financiën Johan Van Overtveldt op de rem staan.

België wordt door internationale pers en kenners dichtbij de onderhandelingen nog steeds aangewezen als een van de voornaamste struikelblokken. Ondanks de verklaring van premier Michel afgelopen maand in New York dat de invoering van de FTT ‘niet meer dan een kwestie van elementaire rechtvaardigheid is’, blijft minister van financiën Johan Van Overtveldt op de rem staan.

Meer specifiek maakt Van Overtveldt zich zorgen over de kosten van de taks voor de financiering van de Belgische staatsschuld. Om die reden wilde hij eerder al de meeste speculatieve producten van de taks vrijstellen, wat de potentiële opbrengsten van de taks grotendeels ondermijnt en voor andere Europese partners onaanvaardbaar is.

Het is onbegrijpelijk dat de minister zo sterk aarzelt om de Tobintaks in te voeren. Deze taks stabiliseert de markten, brengt structureel 1,6 miljard op en heeft een breed draagvlak bij zowel economen als de bevolking. Laat die weerzin toch vallen. Dit is een goed instrument. Bogdan Vanden Berghe, Directeur 11.11.11

Ondertussen luidt de Europese consensus dat ons land de kosten van de taks op de herfinanciering van de overheidsschuld ernstig overschat en dat de impact op de reële economie absoluut niet opweegt tegen de mogelijke voordelen. Op een moment dat de regering op zoek is naar meer dan 4 miljard euro om het gat in de begroting te dichten, lijkt het weinig opportuun om in dit dossier op de rem te blijven staan.

Tegelijk blijkt ook de Belgische bevolking overtuigd dat een deel van de verantwoordelijkheid voor de budgettaire uitdaging bij de financiële sector ligt. Een nieuwe opiniepeiling, uitgevoerd op vraag van de ngo Oxfam door Research Now, toont dat maar liefst 82% van de Belgen vindt dat de financiële sector moet bijdragen aan de kosten van de financiële crisis. Bijna twee derde van de Belgen is dan ook voorstander van de FTT (61%).

Een even groot aandeel (65%) vindt dat België constructief moet bijdragen aan de Europese onderhandelingen om deze te doen lukken. 7 op 10 wil dat de opbrengsten uit de taks worden gebruikt voor ontwikkeling en klimaatbeleid.

België kan zich niet permitteren om de invoering van de financiële transactietaks te laten mislukken. De geloofwaardigheid van ons land staat op het spel, zowel bij de andere Europese lidstaten die mee onderhandelen over de invoering van deze taks, als bij de twee derde van de Belgische bevolking die haar steun heeft uitgedrukt voor de FTT. Leïla Bodeux, Beleidsmedewerker Oxfam-Solidariteit

Ook 250 economen uit 19 landen, waaronder de Belgen Frank Vandenbroucke, Olivier De Schutter en Philippe Van Parijs, spreken zich in een open brief aan de ministers van Financiën uit voor een snelle invoering van de taks.

Voor 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is het hoog tijd dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheid neemt in dit dossier. “Het is onbegrijpelijk dat de minister zo sterk aarzelt om de Tobintaks in te voeren. Deze taks stabiliseert de markten, brengt structureel 1,6 miljard op en heeft een breed draagvlak bij zowel economen als de bevolking. Laat die weerzin toch vallen. Dit is een goed instrument.”

Leïla Bodeux, beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit: “België kan zich niet permitteren om de invoering van de financiële transactietaks te laten mislukken. De geloofwaardigheid van ons land staat op het spel, zowel bij de andere Europese lidstaten die mee onderhandelen over de invoering van deze taks, als bij de twee derde van de Belgische bevolking die haar steun heeft uitgedrukt voor de FTT.

 

Maandag 10 oktober, om 18u, neemt Minister van Financiën Johan Van Overtveldt deel aan een ontmoeting van de Ministers van Financiën in Luxemburg, in de marge van de Eurogroep en EUROFIN van 11 oktober.

Na 5 jaar intensief onderhandelen, worden 10 lidstaten (België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Slovenië en Slovakije) verwacht een beslissing te nemen over de basismechanismen van de FTT (zoals de reikwijdte van de producten die onder de taks vallen).

Het initiële project van de Europese Commissie stelde een belasting voor van 0,1% op aandelen en 0.01% op derivaten. De laatste schattingen van de Commissie voorzien een jaarlijkse opbrengst van 20 miljard euro, waarvan 1,6 miljard voor België.

Twee werkgroepen hebben de kostprijs van de TFF en de impact op de reële economie (op vraag van België) geanalyseerd en concluderen dat deze marginaal zijn.


Internationale opiniepeiling door Oxfam International

Aantal Belgische respondenten 1.000 (600 Nederlandstaligen en 400 Franstaligen). 

Resultaten:
61% voor de FTT
65% voor de Europese onderhandelingen
69% voor inkomsten gebruiken voor strijd armoede en klimaatverandering
82% vindt dat de financiële sector moet bijdragen aan de langetermijnkosten van de financiële crisis.

Het onderzoek werd uitgevoerd door www.researchnow.com.

Open Brief ondertekend door economisten en academici

To the Heads of State and Finance Ministers of Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Portugal, Slovenia, Slovakia and Spain negotiating the Financial Transactions Tax.

We write to you as the call for a Financial Transactions Tax (FTT) gathers pace in Europe with negotiations close to conclusion for a historic FTT agreement by your 10 countries.

The FTT is an idea that has come of age - an important tax for the 21st century. Following the recent economic crisis, the FTT brings greater resilience and stability to financial markets by reducing speculative activity. It provides greater oversight to tax authorities. And it will raise substantial revenues for urgent use in creating jobs and protecting public services at home and expanding international commitments to support poor countries on health, education and clean water, and to tackle the negative impacts of climate change.

At low rates of a fraction of 1%, the tax is one that the financial sector can afford. Given the automation of payments, the FTT is extremely difficult to avoid. It is technically feasible and economically and socially desirable. It is morally right.

Boosting government income with FTT revenue is urgently needed both domestically and internationally. After so many years of negotiation, an agreement is surely overdue. We call on you to make history by implementing the FTT now.

Ondertekend door 250 academici uit 19 landen (12 EU-landen), waarvan 21 Belgen.
Maarten Boghaert, LEYENS Stephane, Edwin Zaccai, Frank Vandenbroucke, Freddy Heylen, Ravez, Mateo ALALUF, Pierre Klein, Jacques DEFOURNY, CASSIERS Isabelle, Michel Gevers, Jacinthe Mazzocchetti, Pirotte Gautier, Zacharie Arnaud, Denys Lieven, Patrick Deboosere, Philippe Van Parijs, Thiry, Ludo CUYVERS, Olivier De Schutter, Stefano Palmier.

De volledige lijst ondertekenaars vind je hier.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels