Akkoord over Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

voedselverspilling 680

Op woensdag 19 december 2018 bereikten de Europese Raad, het Parlement en de Commissie een akkoord over een Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken. Daarmee krijgen producenten binnenkort eindelijk juridische middelen in handen om oneerlijke praktijken van supermarktketens aan te klagen. Ook ngo's zullen dit kunnen doen namens producenten uit het Zuiden. Daarmee komt een belangrijke eis van producenten en de fair trade beweging in vervulling. 11.11.11 duwde mee aan de kar.

Sorry is niet genoeg: oneerlijke praktijken en voedselverspilling

Tijdens de campagne "Sorry is niet genoeg" klaagde 11.11.11 in 2014 de oneerlijke handelspraktijken aan in de voedselketen. Niet alleen ondermijnen die het inkomen van producenten, maar ze leiden ook tot voedselverspilling. 11.11.11 sloot zich aan bij de oproepen aan de Europese Commissie (EC) om een wetgevend initiatief te nemen

Oneerlijke handelspraktijken komen veel voor in de voedselketen. Dat komt door machtsconcentratie in bepaalde delen van de keten. Boeren en kleine verwerkende bedrijven zijn er het slachtoffer van. Ze hebben te maken met laattijdige annulering, eenzijdige prijsverlagingen, inhoudingen van betaling, betwisbare afkeuringen, enz. Op die manier blijven producenten dikwijls zitten met hun producten en wordt voedsel verspild.

Ngo's, landbouworganisaties én het Europese Parlement zetten Commissie tot actie

Oneerlijke handelspraktijken zijn een oud zeer. De Europese Commissie erkende het probleem, maar gaf er de voorkeur aan dat de voedingssector zichzelf zou reguleren. Met de steun van ngo's en producentenorganisaties nam het Europese Parlement in 2016 een resolutie aan die de Europese Commissie opriep een wetgevend initiatief te nemen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. De resolutie haalde een enorme meerderheid van 600 op 751 stemmen waardoor de Europese Commissie ze niet meer naast zich neer kon leggen.

Toch duurde het nog tot midden 2017 vooraleer de wetgevende trein in gang werd gezet -met consultaties en impactevaluaties- en tot begin dit jaar eer het voorstel van richtlijn werd neergelegd. Dan volgden stemmingen in de commissie en plenaire vergadering van het Europese Parlement waarbij een producentenorganisaties en ngo's de parlementsleden aanklampten om het Commissievoorstel verder te verbeteren. Oxfam (-Wereldwinkels), Fair Trade Belgium en 11.11.11. namen de Belgische Europarlementsleden voor zich.

Het akkoord dat op 19 december werd bereikt tussen de Commissie, de Raad en het Parlement moet nog terug naar de Raad en het Parlement voor formele goedkeuring. Maar de inhoud ligt nu vast.

16 oneerlijke handelspraktijken verboden, slachtoffers en organisaties kunnen klacht indienen

De nieuwe Europese Richtlijn zal uiteindelijk 16 oneerlijke handelspraktijken verbieden (het dubbele van wat de Commissie had voorgesteld). De lidstaten krijgen de mogelijkheid om die lijst in hun nationale wetgeving uit te breiden.

De Richtlijn bevat twee belangrijke elementen die voor ons cruciaal zijn:

  • ze beschermt zowel producenten van binnen als van buiten de EU en dus ook de producten uit het Zuiden;
  • niet enkel de producenten krijgen het recht om bij de nationale autoriteiten klacht in te dienen tegen oneerlijke handelspraktijken maar ook non-profitorganisaties die een legitiem belang hebben bij het vertegenwoordigen van leveranciers. Dat kunnen dus co√∂peratieven zijn of sectororganisaties zoals een landbouwersvereniging, maar ook fair trade of ontwikkelingsorganisaties die door producenten(-organisaties) uit het Zuiden zijn aangeduid als hun vertegenwoordigers in de EU. Dat is belangrijk want individuele producenten durven dikwijls geen klacht neerleggen uit schrik voor represailles, bovendien hebben ze zeker in het Zuiden, niet de middelen om het te doen.

Voor meer informatie over oneerlijke praktijken in de voedselketen en de Richtlijn zie:
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/BehindTheBarcodes
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/new-rules-will-combat-human-suffering-eu-food-supply-chain

Marc Maes
Beleidsmedewerker Handel, 11.11.11

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels