#AllemaalMensen 11.11.11 lanceert campagne voor rechtvaardig migratiebeleid

Op 16 september trapte 11.11.11 haar eindejaarscampagne af. Binnenkort trekken duizenden vrijwilligers de straat op voor onze jaarlijkse solidariteitsactie. Dit jaar voeren we campagne voor een rechtvaardig migratiebeleid. Samen met een grote groep van partners uit het brede middenveld (vakbonden, ngo's, vluchtelingen- en migrantenorganisaties,..) voelen we aan dat die campagne meer dan nodig is.

Debat verhardt

Hoewel de piek van de Europese 'vluchtelingencrisis' achter ons ligt, is de internationale crisis ver van voorbij. Het aantal aankomsten op Europese bodem daalt, maar wereldwijd zijn nog steeds meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging. In België en Europa verhardt het politieke debat. Het beleid rond asiel en migratie lijkt er steeds meer op gericht om zo veel mogelijk mensen buiten te houden. 'We kunnen niet meer mensen binnen laten want er is daar geen draagvlak voor bij de bevolking' is dan telkens te horen.

Vlaming solidair met mensen op de vlucht

11.11.11 liet zelf een peiling uitvoeren om te achterhalen hoe het gesteld is met de solidariteit ten aanzien van vluchtelingen en andere migranten. Peilingsbureau TNS legde 1.034 Vlamingen 20 stellingen voor over migratie. De resultaten zijn hoopgevend. Zo vindt 81 procent van de bevraagden het belangrijk om solidariteit te tonen met vluchtelingen. Een grote meerderheid (76%) vindt dat het beleid hoogdringend meer moet doen om het leven in vluchtelingenkampen menswaardiger te maken maar ook dat Europa moet voorzien in veilige toegangswegen (73%). 70% vindt dat Europa de opvang niet mag afschuiven op landen die de mensenrechten niet respecteren. Daarnaast vindt een ruime meerderheid van de Vlamingen (59%) dat de negatieve zaken in het vluchtelingendebat uitvergroot worden en dat politici migratie te veel als een probleem zien, en niet als een positieve uitdaging (57%).

Een solidair en rechtvaardig migratiebeleid

De resultaten van deze peiling geven aan dat er wel degelijk een groot solidariteitsgevoel is bij de Vlamingen. De bevolking verwacht van haar beleidsmakers dat ze humane en solidaire oplossingen bieden. 11.11.11 zal die solidaire stem tijdens de campagne vertolken met een oproep voor een aanpak van de grondoorzaken, veilige en legale toegangswegen voor mensen op de vlucht en respect voor grondrechten van migranten hier in België én in het Zuiden. We zullen naar buiten komen met inhoudelijke dossiers, voorstellen en prikkelende acties.

  • Meer info over de campagne, onze analyse, politieke eisen en de TNS enquête: 11.be/allemaalmensen

De 11.11.11 campagne wordt gesteund door 80 organisaties uit het Belgische middenveld.

 

Deel dit artikel