Asia Europe People’s Forum (AEPF)

 11.11.11 staat voor netwerking, samenwerking en actie. We doen dit in heel Europa, en samen met onze netwerkpartners, ook op internationaal niveau. Het Asia Europe People’s Forum is zo een netwerk van Aziatische en Europese ngo’s, sociale organisaties en actiegroepen.

Het AEPF groeide uit de beweging van het andersglobalisme die in de jaren ’90 droomde van een ‘andere wereld’. Deze droom blijft anno 2018 overeind en acties om ze te vervullen blijven meer dan ooit relevant. Zonder de druk van het middenveld zou het globaal klimaatakkoord niet bestaan en zouden de praktijken van bedrijven nauwelijks aan de kaak gesteld worden. Het AEPF zet zich in voor sociale, economische en klimaatrechtvaardigheid en wordt erkend door ASEM (Asia Europe Meeting) als officiële vertegenwoordiger van het middenveld.

11.11.11 is één van de zestien bestuursleden van het AEPF en staat in voor het beheer van het driejarenprogramma dat ondersteund wordt door de Europese Commissie.

Heel wat 11.11.11- partners zijn eveneens lid van het AEPF. Dat motiveert ons extra om tijd en energie te besteden aan het netwerk.