Basisgezondheidszorg: De risico's van commercialisering

Basisgezondheidszorg: De risico's van commercialisering

Naar schatting 1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot betaalbare gezondheidszorg. Een ontoereikende toegang tot gezondheidszorg is een belangrijke oorzaak van armoede in de wereld.

Basisgezondheidszorg is van essentieel belang om te vermijden dat mensen terechtkomen in wat ook wel de medische armoedeval (medical poverty trap) wordt genoemd.

Wanneer de kosten om een dokter te raadplegen, om in het ziekenhuis te verblijven, voor geneesmiddelen of voor vervoer naar een zorgverstrekker te hoog liggen, kunnen bepaalde gezinnen gedwongen worden hun productieve activa te verkopen, met name het werkgereedschap of de dieren waarmee zij hun inkomen verwerven. Zij komen dan terecht in een vicieuze cirkel die hen op lange termijn in armoede houdt.

Ongelijkheid gaat gepaard met een oneerlijke spreiding en gebrekkige toegang tot gezondheidszorg.  Het gevolg is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsnoden een uiterst beperkte of zelfs helemaal geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Gezondheid is een mensenrecht

Meer dan 160 landen hebben het recht op gezondheid opgenomen in hun grondwet. Dat betekent dat ze de wettelijke verantwoordelijkheid en verplichting hebben om dat recht te respecteren, beschermen en vervullen. Maar dat blijft maar al te vaak zuiver theoretisch.

We moeten absoluut iets doen om het recht op gezondheid waar te maken voor iedereen. Het proces van de commercialisering van de gezondheidszorg, dat zich in veel landen in verschillende mate voltrekt, druist in vele opzichten in tegen de verwezenlijking van dit recht. Waarom? Op die vraag proberen we met ons dossier een antwoord te geven.

Wat zijn de gevolgen van commercialisering van de verschillende onderdelen van gezondheidszorg zoals die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn vastgelegd. Met name  toegang tot geneesmiddelen, gezondheidsdiensten, personeel, financiering, bestuur en informatiesystemen.

We maken de balans op van een gezondheidszorgbeleid dat voorrang geeft aan commerciële privé-initiatieven, openstelling van de markten en budgettaire besparingen. Wat zijn de alternatieven? We bekijken enkele gezondheidssystemen die er in slagen om het fundamentele recht op gezondheid te garanderen.

Want de beleidskeuze om gezondheidszorg te commercialiseren brengt het recht op gezondheid van de bevolking in gevaar.

 

11.11.11 DOOR:

logo santé

Lees meer, doe mee en registreer je actie op www.11.be/sante.

 

Deel dit artikel