België moet actief steun verlenen aan nieuwe VN-database Israëlische nederzettingen

De Verenigde Naties werken momenteel aan een nieuwe database met bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingenindustrie. Deze database is een essentieel middel om de Israëlische nederzettingenexpansie een halt toe te roepen. België moet er tijdens de VN-Mensenrechtenraad actief steun aan verlenen.

Op 26 januari 2018 publiceerde de Hoge VN-Mensenrechtencommissaris een tussentijds rapport over de creatie van een nieuwe VN-database, die in kaart brengt welke Israëlische en internationale bedrijven betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie.

Uit dit rapport blijkt dat minstens 206 Israëlische en internationale bedrijven, waaronder 27 Europese, erbij betrokken zijn. 64 bedrijven werden al volledig gescreend en gecontacteerd, en vervolgens definitief aan de database toegevoegd. De namen van deze bedrijven werden echter nog niet vrijgegeven. De Hoge VN-Mensenrechtencommissaris zegt meer middelen nodig te hebben om de screening van de overige 142 bedrijven te kunnen finaliseren.

Cruciaal instrument

De nieuwe VN-database is een cruciaal instrument om de illegale Israëlische nederzettingen te bestrijden. Banken en private bedrijven bieden de financiële basis voor de instandhouding en uitbreiding van de nederzettingenindustrie. De VN-database biedt enorme mogelijkheden om de druk te verhogen op deze actoren, opdat ze desinvesteren uit de Israëlische nederzettingen.

Op een moment dat de internationale gemeenschap nalaat om betekenisvolle druk uit te oefenen op Israël om zijn nederzettingen- en annexatiebeleid stop te zetten, is het cruciaal om via andere manieren de nederzettingen tegen te werken. De database past bovendien volledig in het Europese differentiatiebeleid en VN-Veiligheidsraadresolutie 2234, die oproepen om de nederzettingen uit te sluiten uit alle bilaterale relaties.

VN-Mensenrechtenraad

Het tussentijds rapport over de VN-database zal besproken worden tijdens de VN-Mensenrechtenraad in maart 2018. België, dat tot eind dit jaar lid is van de Mensenrechtenraad, kan tijdens het interactieve debat in Genève pleiten voor extra middelen om de database te finaliseren.

Aangezien minstens 64 bedrijven al definitief aan de lijst werden toegevoegd, moet België er ook voor pleiten dat de hoge VN-Mensenrechtencommissaris deze eerste lijst van bedrijven op korte termijn vrijgeeft.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels