Belgisch initiatief tegen aasgierfondsen voorbeeld voor Europa en rest van de wereld

aasgierfondsen

Mede op initiatief van 11.11.11 zetten alle democratische partijen hun schouders onder een wetsvoorstel dat kwalijke speculatie van aasgierfondsen aan banden wil leggen.

Aasgierfondsen kopen op de financiële markten schuldpaper van kwetsbare landen aan een prikje en trachten – vaak jaren later – langs juridische weg de volledige oorspronkelijke waarde plus achterstallige interesten te bekomen.

Vooral ontwikkelingslanden, die vaak in financieel moeilijke papieren zitten, zijn het slachtoffer van dergelijke aasgierfondsen. Enkele jaren geleden liet een notoir Amerikaans aasgierfonds beslag leggen op Belgisch ontwikkelingsgeld dat bestemd was voor Congo-Brazzaville. Daardoor kon de bouw van een waterkrachtcentrale niet doorgaan. Ook Argentinië werd recent slachtoffer van aasgierfondsen waardoor het land op de rand van het bankroet terecht kwam.

Dit voorstel maait het gras voor de voeten van aasgierfondsen in België. Dat is een goede eerste stap, die internationaal navolging verdient”.
Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Aasgierfondsen ondermijnen de ontwikkelingskansen van landen die we net vooruit willen helpen. Het kan niet zijn dat speculatieve beleggers voorrang krijgen op gewone burgers.

11.11.11 trekt al jaren aan de kar voor sluitende maatregelen tegen aasgierfondsen. Eerder al nam ons land maatregelen die aasgierfondsen beslag kunnen leggen op geld van ontwikkelingssamenwerking. Het voorstel dat vandaag wordt ondertekend gaat nog een stapje verder.

We zijn zeer tevreden dat de politici het signaal vanuit de ngo’s hebben gehoord en ermee aan de slag zijn gegaan”, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. “Dit voorstel maait het gras voor de voeten van aasgierfondsen in België. Dat is een goede eerste stap, die internationaal navolging verdient”.

Dit initiatief betekent echter niet dat het werk af is. Om aasgierfondsen volledig aan banden te leggen zijn internationale afspraken nodig. Vandaag bestaat er geen goed multilateraal mechanisme voor schuldenregeling. Dergelijk mechanisme dat alle schuldeisers mee in bad trekt ondermijnt de strategie van aasgierfondsen.

De regering moet dit signaal van het parlement ter harte nemen. Met dit voorstel is België uitstekend geplaatst om haar Europese collega’s te overtuigen van de nood aan een effectief multilateraal schuldenregelingmechanisme. In juli wordt daarover onderhandeld in het Ethiopische Addis Abeba in het kader van de VN-top rond ontwikkelingsfinanciering. Die kans mogen we niet laten liggen”.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels